Kansen voor aantrekkelijker landschap na verbreding van A1

De provincie Overijssel ziet kansen voor het verbeteren van het landschap aan weerszijden van de A1 bij het verbreden van de snelweg. De provincie is daarover in gesprek met de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en het waterschap Vechtstromen.

Er wordt specifiek gedacht aan het aanleggen van nieuwe natuur, faunapassages en fiets- en wandelroutes. Ook een uitkijktoren bij ecoduct De Borkeld en een geluidscherm met bos in het verlengde van het bestaande scherm bij Enter worden genoemd.

Met het planten of uitdunnen van bosjes, bomenrijen en singels en de aanleg van wateropvang gebieden wordt het landschap rond de A1 weer aantrekkelijker. Hiermee ontstaat voor de weggebruikers een goed beeld van het Twentse landschap met verschillende doorkijkjes. 

Verminderen van geluidsoverlast en zicht op verkeer A1

Voor aanwonenden en recreanten zorgt het nieuwe groen voor het verminderen van geluid en zichthinder van het verkeer. Daarnaast wordt ook de beleving van het landschap versterkt doordat een goede inpassing van parkeerplaatsen en erven in het landschap mogelijk is. Nieuwe beplanting kan ook dienen als verbinding tussen bestaande recreatieve en ecologische routes. 


Met de uitvoering van de maatregelen is 14 miljoen euro gemoeid. De provincie heeft hiervoor 6 miljoen euro gereserveerd. De gemeenten spannen zich in om hiervoor de komende jaren de vereiste gemeentelijke cofinanciering te realiseren. Daarnaast wordt bekeken of Rijks- en Europese fondsen voor financiering kunnen worden ingezet. De uitvoering van de maatregelen is gelijktijdig met de verbreding van de A1 tussen Rijssen en Azelo. Rijkswaterstaat start hiermee in 2024. In 2028 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
A1 landschap Nieuws
Deel dit artikel: