Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn bezorgd over groeiend personeelstekort

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn pleit voor samenwerking op regionaal niveau tussen gemeenten, UWV, zorginstellingen en onderwijs om het personeelstekort in de zorgsector op te lossen. Het tekort aan personeel gaat problemen opleveren met het oog op de toenemende zorgvraag.

De werkgeversvereniging komt met de oproep voor de zorgsector om zorgvuldiger aan strategische personeelsplanning en opleidingsplanning te doen naar aanleiding van arbeidsmarktverkenningen uitgevoerd in onder meer de regio's Zwolle, Stedendriehoek en Twente.

Uit onderzoek blijk dat er sprake is van een scheefgroei op de arbeidsmarkt. Het aantal 55-plussers in de zorgsector neemt toe, terwijl het aantal jongeren dat instroomt afneemt. Veel studenten vallen in zorg en welzijnsopleidingen af nog tijdens hun studie. Tegelijkertijd zijn er veel uitstromers; 40 procent verdwijnt via een wagenwijd openstaande achterdeur en laat zich inhuren als zzp'er.     

 

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden is het volgens de werkgeversvereniging noodzaak om samen met het onderwijs, gemeenten, zorgkantoren en UWV te werken aan een brede inzetbaarheid van voldoende en bekwaam personeel.

Concreet vereist dit acties vanuit de regionale overlegtafels om de numerus fixus binnen bepaalde opleidingen los te laten en meer mensen een verkorte scholing te geven. Ook moet behoud van personeel hoog op de agenda staan door meer aandacht te geven aan beter personeelsbeleid en maatregelen die overbelasting tegengaan. Daarnaast kunnen de mogelijkheden worden verkend voor het langer, op gezonde wijze doorwerken, waarbij arbeidsbesparende technologie een rol kan spelen.  

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
zorg personeel arbeidsmarkt Nieuws
Deel dit artikel: