Commissie m.e.r. aan Staphorst: "Onderzoek effect windpark en leg locatiekeuze uit"

De Commissie m.e.r. adviseert Staphorst om in het milieueffectenrapport voor het windpark in Staphorst vooral te kijken naar de effecten van de windmolens op het landschap, vogels en vleermuizen. Ook wil de commissie dat het rapport duidelijk uitlegt waarom voor het gekozen 'zoekgebied' is gekozen.

Over dat laatste is nogal wat te doen in Staphorst. Een aantal bewoners vindt dat de procedure voor de komst van het windpark en het bepalen van de locatie ervan niet eerlijk is verlopen. Volgens de provinciale SP-fractie is er geen rekening gehouden met het belang van de omwonenden. Bewoners zouden zelfs bewust niet zijn ingelicht over de procedure.

De corporatie die is opgericht om iedereen in Staphorst te kunnen laten meedenken over de komst van de drie of vier windmolens, zou bovendien niet onafhankelijk zijn. Een aantal leden woont in een gebied waar de windmolens ook hadden kunnen komen. Deze leden hebben met z'n allen dat plan weggestemd, zeggen de ontevreden omwonenden.

De Commissie m.e.r. adviseert de gemeente over het milieueffectenrapport dat wordt geschreven voordat het windpark er komt. Het rapport zou moeten kijken naar de effecten van de molens op de omliggende natuur, maar zou ook goed moeten onderbouwen waarom voor het gebied ten zuidoosten van de Staphorster kern is gekozen voor de windmolens en niet voor één van de andere elf locatie-opties.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: