Zo willen de provincies omgaan met de wolf

De provincies zijn het eens geworden over een nieuw wolvenprotocol, dat nu ook meteen van kracht is. Het wolvenplan is een handboek hoe de provincies om moeten gaan met de wolf. Het plan uit 2016 moest worden aangepast, om voorbereid te zijn op de vestiging van de wolf in Nederland.

Dat lijkt net op tijd gelukt, want volgende maand wordt duidelijk of een wolvin zich definitief op de Veluwe heeft gevestigd. Sinds begin 2018 laat de wolf zich steeds vaker zien in Nederland, voor de provincies reden om eerder te beginnen met het opstellen van het nieuwe wolvenplan.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt of bestaande afspraken zijn aangepast, toegespitst op de vestiging van één wolf, een wolvenpaar of een roedel. De afspraken en regels in het eerste plan waren alleen gericht op zwervende wolven. 

Het gaat dan onder meer over de verschillende verantwoordelijkheden, de regeling rond schadevergoeding voor vee dat wordt aangevallen en hoe om te gaan met wolven die schade veroorzaken.

Bescherming van vee

Een belangrijk punt is de bescherming van vee en de schadevergoeding voor vee dat door wolven wordt gedood. Veehouders zijn wettelijk verplicht om hun vee te beschermen en moeten daar zelf voor zorgen. Dat kan door hekken met stroom, kuddebewakingshonden of nachtkralen.

Veehouders wilden een tegemoetkoming in de kosten voor het nemen van maatregelen, omdat het plaatsen van een goede afrastering met stroom tijd en geld kost. Het nieuwe wolvenplan zegt niets over een financiële vergoeding daarvoor, maar provincies hebben wel de mogelijkheid veehouders te ondersteunen door bijvoorbeeld het tijdelijk uitlenen van preventieve maatregelen.

Dat is ook in het belang van de provincies zelf: als vee beter beschermd is, kunnen wolven minder slachtoffers maken en hoeft een provincie minder schadevergoeding te betalen. Ook kunnen wolven zo niet wennen aan het eten van vee dat in hun territorium leeft en blijven ze zich op wild richten.

Schadevergoeding

De schadevergoedingsregeling verandert niet veel. Zowel hobbyboeren als beroepsdierhouders komen in het nieuwe plan in aanmerking voor een schadevergoeding. Ondanks de verplichting om goede maatregelen te nemen, zal in elk geval tot 1 januari 2022 bij het verstrekken van een schadevergoeding niet worden gekeken of dat ook daadwerkelijk is gedaan.

Doodschieten

Meerdere politici en belangenorganisaties hebben zich de afgelopen tijd uitgesproken voor het beheren van het aantal wolven en versoepeling van regels rond afschieten van wolven. Ze zijn bang dat de wolf te veel overlast gaat veroorzaken. Het is nog niet duidelijk of op korte termijn een maximum wordt gesteld aan het aantal wolven dat in Nederland zou mogen leven. 

Beheer om het aantal wolven in stand te houden of om schade te voorkomen is op dit moment geen optie. Dat kan in de toekomst veranderen, maar daarvoor is wel internationale afstemming nodig. De provincies trekken daarin op met het Rijk.

Uitzondering

Er is een aantal situaties waarin een wolf wel gedood mag worden. Dat mag als een wolf zich zonder aanleiding agressief gedraagt richting mensen, wat bijvoorbeeld bij hondsdolheid kan gebeuren. Ook als een wolf mensen met honden benadert en agressief is naar honden, mag het roofdier worden gedood.

Als een wolf meerdere keren goed beschermd vee doodt en steeds een manier vindt om de preventieve maatregelen te omzeilen, mag een wolf uiteindelijk ook worden afgemaakt.

'Geen knuffel'

Ondanks het slechte imago moet de wolf respectvol worden behandeld. "Het is een roofdier, geen knuffel, maar het vormt niet op voorhand een bedreiging voor mensen", staat in het plan.

Wel moet de mens rekening houden met het beest, vooral als de wolf een territorium heeft afgebakend. Daarnaast mogen de wolven niet worden gevoerd, om gewenning te voorkomen.

RTV Oost heeft een podcast over de terugkeer van de wolf. De podcast is hier te beluisteren

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: