Zo denken Overijsselse lijsttrekkers over de punten uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel

De provincie moet het typische Overijsselse landschap beter beschermen en behouden. Dat vinden lijsttrekkers van elf politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Dat blijkt uit stellingen die RTV Oost de lijsttrekkers liet invullen. De stelling over het Overijsselse landschap was de enige die kon rekenen op unanieme steun.

RTV Oost interviewde de lijsttrekkers van CDA, VVD, SP, PvdA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren over de belangrijkste punten uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel en hun eigen verkiezingsprogramma's voor zover die al openbaar zijn. 

Tijdens die gesprekken stonden de thema's verkeer & mobiliteit, cultuur, landbouw & natuur, duurzame energie en opmerkelijk centraal. De lijsttrekkers moesten per thema drie stellingen aankruisen die zij het belangrijkst vinden. Dezelfde stellingen zijn ook ingevuld door het publiek van RTV Oost tijdens de kiesweek, december vorig jaar.

Bij het thema landbouw & natuur werd dus unaniem het Overijsselse landschap als belangrijkste onderwerp gekozen. Geen van de andere 34 stellingen kreeg een stem van alle lijsttrekkers.

Bescherming wolf

De Overijsselaars die hun stem uitbrachten tijdens de Kiesweek, kozen niet voor het behoud van het Overijsselse landschap als belangrijkste punt. Terwijl Overijsselaars vinden dat de bescherming van marter, vos en de wolf wel wat minder mag, denken politieke partijen in Overijssel anders over, blijkt uit het stemgedrag van de lijsttrekkers. Alleen de SGP zette een kruisje bij de stelling dat marter, vos en wolf minder beschermd moeten worden.

Deze stellingen over landbouw & natuur scoorden het best in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

De stellingen over landbouw & natuur scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
De stellingen over landbouw & natuur scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Fotobewerking: RTV Oost

Verkeer en mobiliteit

Waar inwoners van Overijssel bij het thema verkeer & mobiliteit het meest stemden voor een harde aanpak van verkeersovertreders, scoort die stelling het minst onder de lijstaanvoerders van de Overijsselse partijen. Dat komt waarschijnlijk omdat de provincie niet gaat over de aanpak van verkeersslachtoffers.

De lijsttrekkers van de politieke partijen zien liever dat provinciale wegen veiliger worden. Ook de stelling dat het platteland beter openbaar vervoer moet krijgen wordt door acht lijsttrekkers aangekruist. Hoewel veel Overijsselaars in het voortraject aangaven bereikbaarheid en openbaar vervoer belangrijk te vinden, haalde die stelling Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel niet de top drie. 

Deze stellingen over verkeer & mobiliteit scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Deze stellingen over verkeer & mobiliteit scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Fotobewerking: RTV Oost

Cultuur

Bij het thema Cultuur gingen de meeste stemmen naar de stelling over het belang van bibliotheken in Overijssel. Alleen lijsttrekker Wybren Bakker van D66 zette daar geen vinkje. Naast de bibliotheken kunnen ook monumenten in Overijssel op steun van de politieke partijen in de provincie rekenen. Negen van de elf lijsttrekkers gaven aan dat monumenten in Overijssel behouden moeten blijven.

Geen enkele lijsttrekker koos voor de stelling waarin wordt aangegeven dat muziek en kunst een prominentere plek moeten krijgen in het onderwijs. 

Deze stellingen over cultuur scoorden het best in de kiesweek van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Deze stellingen over cultuur scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost/Inga Tjapkes)
Deze stellingen over cultuur scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost/Inga Tjapkes)
Fotobewerking: RTV Oost

Opmerkelijk

Ook over het belangrijkste onderwerp uit Hét Verkiezingsprogramma waren de lijsttrekkers uit Overijssel het best eens met elkaar. De stelling 'Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen werd tien keer aangekruist door de lijsttrekkers. Alleen Luuk Folkerts van Partij voor de Dieren zetten het onderwerp woningbouw voor jong en oud niet op zijn prioriteitenlijstje. 

Deze stellingen rond het thema opmerkelijk scoorden het best in de kiesweek van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Deze stellingen over het thema opmerkelijk scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Deze stellingen over het thema opmerkelijk scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Fotobewerking: RTV Oost

Duurzame energie

Bij de thema's verkeer & mobiliteit en duurzame energie liepen de meningen meer uiteen. PVV-lijsttrekker Erik Veltmeijer kruiste daar de stelling aan dat we de klimaatverandering te serieus nemen. In dat standpunt staat de PVV-er alleen. De ruime meerderheid, negen lijsttrekkers, koos voor de stelling dat nieuwe energieprojecten alleen gerealiseerd mogen worden als omwonenden er direct van meeprofiteren.

De bestrijding van de droogte krijgt bij zeven van de negen lijsttrekkers topprioriteit. Eddy van Hijum (CDA), Wybren Bakker (D66), Harry Broekhuijs (SP) en Renate van der Velde (ChristenUnie) hebben dat niet bovenaan hun lijstje staan. Bij de Overijsselse bevolking scoorde de bestrijding van droogte wel heel goed.

Deze stellingen rond duurzame energie scoorden het best in de kiesweek van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Deze stellingen over duurzame energie scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Deze stellingen over duurzame energie scoorden het best in Overijssel (Foto: RTV Oost)
Fotobewerking: RTV Oost

Wil je meer weten over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel? Klik dan op onderstaande afbeelding. 

My Page

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.