Overijssel en vijftien gemeenten willen uitstel opening Lelystad Airport

De provincie Overijssel en vijftien gemeenten willen dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld. Eerst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld.

Daarna willen de zestien dat het luchtruim moet worden herzien, zodat er hoger kan worden gevlogen. Deze oproep staat in de zienswijze die vijftien gemeenten en de provincie Overijssel indienen over het luchthavenbesluit, dat ter inzage ligt.

Daarin benoemen de Overijsselse overheden ook de randvoorwaarden die zij stellen, mocht Lelystad Airport onverhoopt toch eerder open gaan. Doel is om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

 

Terugwinnen vertrouwen

Daarom mag minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geen besluit neemt over het vliegveld. Om het vertrouwen te terug te winnen moet er open en transparant worden gehandeld, zijn de provincie en gemeenten van mening.

 

"Met de nu gekozen volgorde van besluitvorming wordt voorbij gegaan aan de belangrijke discussies die in het kader van de luchtvaartnota worden gevoerd en waarin de minister ook zelf de balans wil zoeken tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Een andere volgorde van besluitvorming is daarom wenselijk", stellen de zestien overheden.

 

Randvoorwaarden 

Als er toch een besluit over de luchthaven komt, willen de gemeenten en provincie dat er een aantal randvoorwaarden worden vastgelegd.

Het gaat dan onder meer over een snelle stijging en daling van en naar Lelystad Airport, onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen, een limiet van tienduizend vliegbewegingen per jaar tot dat het luchtruim is herzien en een plan voor monitoring, handhaving en evaluatie van milieugevolgen dat op voorhand moet zijn vastgesteld.

 

Verkeersverdelingsregeling Schiphol – Lelystad Airport

Naast het luchthavenbesluit hebben de gezamenlijke overheden ook een zienswijze ingediend op de Verkeersverdelingsregeling voor Schiphol. In de laatste versie van deze regeling is een lijst met bestemmingen waarop kan worden gevlogen vervallen. Deze lijst ligt ten grondslag aan de milieueffectrapportage waarop het luchthavenbesluit is gebaseerd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Lelystad Airport Nieuws
Deel dit artikel: