Nieuws

GGD IJsselland bezorgd: één op de tien jongeren denkt aan zelfmoord

De GGD IJsselland is bezorgd over het toenemende aantal mensen met psychische problemen in de regio. Van de 523.000 inwoners voelen tienduizenden mensen zich in meer of mindere mate ongelukkig of depressief. Veel jongeren lopen rond met zelfmoordgedachten en een groot aantal ouderen is eenzaam.
Volgens epidemioloog Rilana Wesssel van de GGD zijn de onderzoekscijfers alarmerend. "Ze verdienen de komende jaren meer aandacht van gemeenten en hulpverleningsinstanties."
Via de regionale gezondheidsagenda worden de cijfers door de GGD onder de aandacht gebracht. Vanavond worden ze gepresenteerd in de gemeenteraad van Zwolle, één van de elf gemeenten in de gezondheidsregio IJsselland. 
GGD regio IJsselland over toename psychische problemen

Psychische problemen nemen toe

Uit de cijfers blijkt onder meer dat één op de tien basisschoolleerlingen kans maakt op psychosomatische klachten. Volgens de epidemioloog komt dat mede doordat de prestatie- en werkdruk in de hele samenleving, dus ook op kinderen, toeneemt. "Ze hebben vaak al op jonge leeftijd een overvolle agenda. Ook de druk vanuit de sociale media, denk aan pestgedrag, speelt een rol."
Wessels: "We zien aan de hand van onderzoekscijfers dat de psychische problemen toenemen. Maar we hebben de oorzaken daarvan niet specifiek onderzocht. Dat moet door de experts in het veld gebeuren."

Zelfmoordgedachte
Uit de onderzoeksmonitor voor kinderen uit het voortgezet onderwijs blijkt dat één op de tien jongeren rondloopt met zelfmoordgedachten. Een uitermate zorgelijke situatie, volgens Wessels. "Daar schrik je natuurlijk van. Het is zaak dat we dit probleem de komende jaren extra bij de gemeenten in onze regio onder de aandacht brengen."
Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aantal zelfmoorden in de regio IJsselland het afgelopen jaar op zes en zestig is uitgekomen. Zestien meer dan in 2017. Op dit moment doet de GGD ook onderzoek naar het aantal zelfmoordpogingen. Die cijfers komen later dit jaar beschikbaar.

Tienduizenden ongelukkig of depressief

Bij de volwassenen inwoners  van de regio IJsselland zijn de cijfers vooral zorgelijk op het gebied van de toegenomen depressies. Van de 523.000 inwoners in de regio IJsselland voelen ruim 24.000 (6%) mensen zich in meer of mindere mate ongelukkig en hebben zo'n 20.000 (5%) inwoners depressieve klachten of zijn depressief.
Groot zijn ook de problemen bij ouderendoelgroep. Ruim 45 procent van alle ouderen in de regio IJsselland klagen over een milde tot ernstige vorm van eenzaamheid. Volgens de GGD mede veroorzaakt door het feit dat ouderen steeds langer alleen thuis blijven wonen.
De komende tijd zal de GGD IJsselland de psychische problematiek via de gezondheidsagenda, waarin de aandacht- en speerpunten voor de GGD in de beleidsperiode 2019 tot 2023 beschreven staan, onder de aandacht brengen.
GGD regio IJsselland over toename psychische problemen

Suïcide project gestart

Er zijn al verschillende initiatieven en projecten van start gegaan om de psychische problemen aan te pakken.
Zo heeft de GGD recent in samenwerking met hulpverlenende instanties en gemeenten een project gestart om de zelfmoord problematiek onder jongeren eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. Een van de onderdelen is het scholen van zogenoemde 'gatekeepers'. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking, worden geschoold om suïcidale signalen vroegtijdig te herkennen. Gemeenten kunnen zelf bepalen wie voor de scholing in aanmerking komen. Dat kan bijvoorbeeld variëren van jongerenwerkers, tot predikanten, ambulancemedewerkers, docenten of café-eigenaren.
Om de eenzame ouderen problematiek aan te pakken, is het project 'Ouderen aan het roer' van start gegaan. In dit project gaan hulpverleners in gesprek met de ouderen om de problemen bespreekbaar te maken en samen te werken aan de oplossing daarvan.

Extra aandacht psychische problemen noodzaak

Het zijn slechts twee voorbeelden van projecten die de GGD samen met gemeenten en hulpverlenende instanties heeft opgestart. "Wij signaleren middels onderzoek dat er problemen zijn", zegt epidemioloog Wessel.
"We brengen ze blijvend onder de aandacht. Het is de taak van gemeenten en hulpverleningsorganisaties om ermee concreet aan de slag te gaan. Vast staat dat er binnen de verschillende doelgroepen op het gebied van de psychische problematiek veel werk aan de winkel is."
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.