vogelbescherming

Vogelbescherming: provinciale politiek moet doelen stellen om weidevogels te redden

Stop de achteruitgang van de weide- en akkervogels, voor het te laat is. Die oproep doet de Vogelbescherming aan de partijen die op 20 maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Het aantal boerenlandvogels neemt sterk af en dus moet de provincie meer regie nemen en doelen stellen, aldus de Vogelbescherming.
"De patrijs, de kievit, grutto, de ringmus. Het zijn allemaal vogels waar het niet al te best mee gaat", zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. "Daar zijn meerdere redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is de intensivering van de landbouw. Daardoor zie je veel minder houtwallen, er is veel meer maïs en veel minder rogge. Dat is slecht voor de vogels."

Maatregelen

En dus moet er iets gaan gebeuren, om die vogels te helpen. "Wat erg belangrijk is, is zorgen dat het aantal hectares goed beschermde weidevogelgebieden toeneemt. Daar moet het waterpeil ook omhoog. Er moet meer kruidenrijk grasland komen, dus met bloemen er in. Daar zitten insecten in die de vogels weer kunnen opeten."
"Voor de vogels in de kleinschalige cultuurgebieden moet je zorgen dat je akkerranden hebt met bloemen en kruiden er in. Houtwallen, poelen waar vogels kunnen drinken."

Verhogen grondwaterpeil

Onlangs pleitte de ChristenUnie nog voor het verhogen van het grondwaterpeil om het inklinken van veengrond te stoppen. Dat is tegen het zere been van veel boeren, die vinden dat het desastreus is voor hen en voor het landschap. 
Maar De Pater juicht dat voorstel juist toe. Voor de weide- en akkervogels is dat heel belangrijk. "Dat is één van de meest cruciale dingen die je kunt doen, het verhogen van het grondwaterpeil. Dat hoor je in heel Nederland en is toch iets waar we naar toe moeten."

Positief

Er gebeurt al heel veel, zegt De Pater. "Er zijn veel boeren die echt veel doen. Bij verschillende boeren gaat het ook echt steeds beter, maar eigenlijk zou er over de hele linie een schepje bij moeten, willen we de trend van het dalend aantal vogels keren."
En daar moet de provinciale politiek dus een flinke steen aan bijdragen. "Met een coalitie die van goede wil is, denk ik dat het best wel de goede kant op gaat."
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.