Haaksbergen

Rapport: bijna 30 jaar durende politieke soap ‘Gat in de Markt’ kostte Haaksbergen al 6,8 miljoen

Het beruchte 'Gat in de Markt' in Haaksbergen
Het beruchte 'Gat in de Markt' in Haaksbergen © RTV Oost/archief
Het gemeentebestuur van Haaksbergen buigt zich woensdagavond over een vernietigend rapport van de Rekenkamercommissie. ‘Hoofdrolspeler’ in deze 178 pagina’s tellende notitie: het beruchte ‘Gat in de Markt’. De gemeentelijke rekenkamer heeft recent becijferd dat deze inmiddels bijna dertig jaar slepende soap de Haaksbergse gemeenschap nu al 6,8 miljoen euro heeft gekost. En zolang er niets gebeurt, komt daar aan rentelasten jaarlijks circa 50.000 euro bovenop.
Dat veelbesproken ‘Gat in de Markt’ is feitelijk niet meer dan een braakliggend perceel, precies tussen twee winkels in. Ontstaan tijdens een eerdere opknapbeurt van het marktplein. Alleen wordt het gemeentebestuur er maar niet over eens hoe dat ingevuld moet worden. En dat probleem sleept zich nu al sinds 1992 voort. Een regelrecht hoofdpijndossier.
Zwalkende politiek, familieclans en angstcultuur
Ontluisterend rapport Rekenkamer

Nadat de gemeentelijke Rekenkamer in 2013 al eens had berekend dat Haaksbergen 4,7 miljoen euro kwijt was aan voorbereidingskosten, verscheen begin dit jaar een nieuw rapport. Met de weinig vleiende ondertitel: 'This is not a love song’.

Voornaamste conclusie waarom het ‘Gat in de Markt’ tot op de dag van vandaag nog altijd een gat is: het gekonkel in de Haaksbergse politiek. Partijen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en elkaars plannen stelselmatig torpederen. "Beleid kan nogal eens gaan 'zwalken', wanneer de samenstelling van colleges na verkiezingen ingrijpend van politieke kleur verandert", aldus de onderzoekers.

Familieclans

Ook keken de onderzoekers specifiek naar familieclans die de dienst zouden uitmaken in de Haaksbergse politiek. Wat volgens de Rekenkamer vaker voorkomt in kleinere gemeenschappen met een sterk agrarische achtergrond. Volgens de Rekenkamer kende ook Haaksbergen in het verleden dergelijke familieclans, maar er zijn aanwijzingen gevonden dat die ook een rol speelden in de affaire rond het Marktplan.

Angstcultuur

In het rapport is er opmerkelijk veel aandacht besteed aan het tijdperk, waarin Peter van Vlaanderen wethouder was. Zijn "harde en confronterende stijl van politiek bedrijven" was volgens de Rekenkamer "niet bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen". Er zou bovendien sprake zijn van een angstcultuur, waarbij collega-politici en ambtenaren bang waren dat ze - wanneer ze fouten maakten - publiekelijk te kijk zouden worden gezet.
Op dit moment wordt er overigens volop gebouwd. Maar dat is in een andere hoek van het marktplein. Voor ‘Het Gat’ is nog altijd geen oplossing gevonden.

Wel of geen supermarkt?

De afgelopen drie decennia kwamen er tal van plannen voorbij. Dorpsvilla’s, prestigieuze penthouses. Bij de laatste twee plannen ging het vooral om twee varianten: één met en één zonder supermarkt. Waarbij zich de complicerende factor voordeed dat het plan mét supermarkt aanvankelijk door het gemeentebestuur werd afgewezen. Deze projectontwikkelaar vocht dit besluit vervolgens met succes aan bij de Raad van State, die oordeelde dat de besluitvorming over moet.

Er gloort hoop
Er gloort echter voorzichtig nieuwe hoop. Het huidige college van B en W wil namelijk voor 1 juli concrete plannen aan de gemeenteraad voorleggen hoe het nu verder moet. Daarbij wordt ingezet op samenwerking tussen de twee projectontwikkelaars, die als laatste in beeld kwamen. Terwijl die de afgelopen drie jaar nog nadrukkelijk probeerden elkaar de loef af te steken, lijken ze nu bereid om in de nabije toekomst de handen ineen te slaan.

Happy end?
Het woord is woensdag aan de gemeenteraad van Haaksbergen. Lokale politici hebben daarbij onder meer hun hoop gevestigd op de nieuwe burgemeester Rob Welten, die over twee weken in Haaksbergen aan de slag gaat. Wellicht is Welten – als netwerker pur sang – de aangewezen persoon die dan eindelijk het zo gekoesterde happy end-scenario kan schetsen voor deze even slepende als kostenverslindende dorpsklucht.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.