Haaksbergen

Raad Haaksbergen kritisch over 'gekleurd' rapport Rekenkamer

Haaksbergen buigt zich over rapport
Haaksbergen buigt zich over rapport © RTV Oost / Oscar Siep
Het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie in Haaksbergen is kritisch ontvangen door de gemeenteraad. Er waren veel vragen, met name over het integere karakter van het rapport.
"Er zijn in het rapport namen genoemd, maar die personen hebben zich niet kunnen verdedigen. Er zijn bijvoorbeeld mensen 'narcistisch' genoemd maar dat is niet iets wat je in een rapport van de Rekenkamercommissie zou verwachten", aldus een van de raadsleden.
Deze uitspraak wordt gedragen door meerdere collega's. Er wordt zelfs gezegd dat de inhoudelijke opzet van het rapport gekleurd is door bepaalde partijen in de raad.

Soap

Dat bleek vanavond tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis van Haaksbergen. Er werd gesproken over de uitkomsten van het rapport dat de Rekenkamercommissie maakte, naar aanleiding van de voortdurende soap rond het braakliggend terrein in het centrum van het dorp.
De Rekenkamercommissie heeft een toelichting op het rapport gegeven.

'Roddel en achterklap'

Er was veel kritiek te beluisteren van de raadsleden. De voorzitter van de Rekenkamercommissie erkent dat er heel veel roddel en achterklap te horen was tijdens de interviews die deel uitmaakten van het onderzoek. Deels zijn die opmerkingen meegenomen in de rapportage en deels zijn interviews (of delen ervan) buiten beschouwing gelaten. 

6,8 miljoen euro

Het Marktplan, dat al sinds voorjaar 1989 discussiepunt is, heeft tot nu toe zo'n 6,8 miljoen euro gekost. Het braakliggend perceel aan de Markt is al die tijd onbebouwd gebleven. Het is ontstaan tijdens een eerdere opknapbeurt van het marktplein. En nog steeds is er geen schop de grond in gegaan.

Rentekosten

Omdat er nog een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden en omdat er rentekosten worden gerekend, loopt de financiële teller jaarlijks op met zo'n 50.000 euro. Dat zegt voorzitter Ellen Odenthal van de Rekenkamercommissie tijdens de vergadering.

'Zwalkend beleid'

"Het besluitvormingsproces rondom het Marktplan scoort onvoldoende op de criteria effectiviteit, efficiency en legitimiteit. Daarbij speelde zwalkend beleid door de politieke situatie in Haaksbergen een belangrijke rol." 
Dat is de harde conclusie die de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen trekt in het rapport “Het Centrum Centraal II: This is not a love song”.

'inefficiënt'

Ook in 2013 was er al een rapport "Centrum Centraal" dat handelde over hetzelfde bouwproject. Uit dat rapport is door de ambtelijke organisatie lering getrokken maar dat heeft niet geleid tot een effectiever en rechtmatiger besluitvorming. Ook zijn middelen, menskracht en tijd inefficiënt ingezet, zo oordeelt de Rekenkamercommissie.
De commissie heeft ook aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad. Zo vindt de commissie dat de communicatie eerder, beter, completer en transparanter moet. De raadsleden moeten elkaar 'een succesje gunnen'. Voorts vindt de commissie dat bij een dergelijk grootschalig project de inwoners en ondernemers in Haaksbergen zo vroeg mogelijk bij de plannen moeten worden betrokken.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.