nieuws

Overijssel wil minder bomen kappen in natuurgebieden

Natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel gaan samen met de provincie Overijssel onderzoeken of het mogelijk is om in de nabije toekomst minder bomen te kappen in natuurgebieden. Aanleiding is de maatschappelijke onrust die is ontstaan, omdat er momenteel op meerdere plekken veel bomen worden gekapt. De gemoederen raken daarbij soms dusdanig verhit dat natuurmedewerkers worden bedreigd.
In Overijssel liggen 24 Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden waar zeldzame planten, vogels en andere dieren leven. Deze gebieden staan onder druk. De provincie heeft als taak om deze kwetsbare natuurgebieden te beschermen om zo de achteruitgang van de soorten te voorkomen.
Gisteren zaten de natuurorganisaties en de provincie met elkaar om tafel. Onder meer de druk die de samenleving op de natuurorganisaties leggen werd besproken. "Uiteindelijk was het een heel goed gesprek", zegt provinciehoofd Herman Brink van Staatsbosbeheer Overijssel. "We hebben met elkaar gekeken naar de plannen die er liggen en onszelf afgevraagd waar het een tandje minder zou kunnen." 
"Wij zijn allemaal liefhebbers van bomen en bos. Dat wij verschillende gebieden omvormen door bomen te kappen, doen we niet omdat we zo'n hekel hebben aan bomen", legt hij uit. "Dus daar waar het niet nodig is, zullen we dat beslist niet doen. Maar we hebben ook een opgave om bedreigde diersoorten te behouden."

800 hectare bos

In totaal 800 hectare Overijssels bos gaat de komende jaren tegen de vlakte om plek te maken voor heide, stuifzand en andere soorten kwetsbare natuur. Op een aantal plekken in de provincie is de kap reeds gestart en wordt voedselrijke grond afgeschraapt. Een groeiend aantal inwoners schrikt van de omvang van de kap. Ze worden verdrietig bij het zien van het kale landschap en de lange, hoge stapels gekapte bomen die langs de bospaden liggen.
Werkzaamheden in het Springendal
Werkzaamheden in het Springendal © Wouter de Wilde
Fotograaf: Wouter de Wilde

Natuurmedewerkers bedreigd

De verontwaardiging over de boskap onder de bevolking loopt soms hoog op. Er zijn natuurmedewerkers bedreigd door mensen die er boos over zijn. De groeiende maatschappelijke onrust is voor de provincie Overijssel en de vier grote natuurorganisaties dus reden om het huidige broedseizoen te gebruiken voor onderzoek of de kwetsbare flora en fauna in de provincie ook behouden kan blijven als er minder bomen worden gekapt.

Spagaat

De provincie Overijssel en de natuurorganisaties zitten wat natuurbeheer betreft en het behalen van de klimaatdoelstellingen in een spagaat. Ze moeten de biodiversiteit versterken, terwijl steeds duidelijker is dat er maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot van CO2 te verminderen of op te slaan in de natuur. Bomen kunnen CO2 opslaan.
"Het is een ingewikkeld dilemma", geeft gedeputeerde Hester Maij toe. "We moeten twee conflicterende natuurdoelen zo goed mogelijk met elkaar verbinden. Dat gaan we onderzoeken. Daar nemen we deze zomer de tijd voor."
Voor we verder gaan met kappen houden we de plannen eerst nog tegen het licht
provinciehoofd Herman Brink
De doelstellingen van Natura 2000 en de klimaatdoelstellingen botsen als het ware met elkaar en dat leidt tot maatschappelijke onrust. Elke boom die wordt omgezaagd om de biodiversiteit te vergroten kan geen CO2 meer opnemen. Bovendien geldt er officieel geen herplantplicht voor bomen die gekapt worden voor bijvoorbeeld heide. Die herplantplicht is er wel wanneer een boom wordt gekapt om een weg te verbreden.

Kappen blijft nodig

Helemaal stoppen met kappen zien de organisaties niet gebeuren. Om de natuur en de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden te versterken blijft het kappen van bomen soms nodig. Daar waar bomen zijn weggehaald, kan de heide terugkeren. Dat is goed voor de planten en dieren. Daar waar bomen niet worden gekapt, groeien heidevelden dicht en dat gaat ten koste van die planten en dieren. In natte natuurgebieden worden bomen weggehaald om droogte tegen te gaan.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.