nieuws

Naalden maken plaats voor bladeren om droogte tegen te gaan

Naaldbomen verdampen veel meer water dan bomen met bladeren
Naaldbomen verdampen veel meer water dan bomen met bladeren © Getty Images
In Overijssel is de afgelopen twee jaar 45 hectare bos met naaldhout omgevormd naar bos met loofhout. Dit gebeurde vooral bij kleine particuliere boseigenaren. De bossen werden omgevormd in het kader van het pilotprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). Een provinciaal project met als doel om meer grondwater vast te houden.
Landschap Overijssel kapte naaldbomen en verving deze voor loofbomen. De bedoeling was dat in totaal 50 hectare naaldbos werd omgevormd naar loofbos. Aan het einde van de proefperiode blijkt dat de 50 hectare net niet is gehaald. "Het budget was net niet genoeg om de laatste hectares te realiseren", zegt projectleider Hans Gerritzen van Landschap Overijssel. "Maar we zijn zeer  tevreden, want hiermee houden we een heleboel grondwater vast en de natuur gaat er op vooruit."

Kleine stukje bos

In eerste instantie richtte Landschap Overijssel zich op particuliere eigenaren van kleine stukken naaldbos. Gerritzen: "Na de eerste projectronde vroegen we ook grondbezitters van grotere percelen naaldbos om mee te doen aan de proef. Eigenaren van grotere percelen zijn vaak al generaties bezig met het beheer van hun landgoed. Zij maken veel zakelijker een afweging." 
Of de proef een vervolg krijgt is nog onbekend. Dat is uiteindelijk aan de provincie Overijssel om te beslissen. "Onze ervaring is goed, maar er zijn meer middelen om water vast te houden en te bergen", weet Gerritzen. "De provincie zal alle maatregelen om water vast te houden beoordelen en daarin keuzes maken die het effectiefst zijn." 

Meer dan duizend hectare naaldbos

Als er groen licht komt uit Zwolle, dan staat er in Overijssel nog voldoende naaldbos om te worden omgevormd. "Aan het begin van de proef hebben we een analyse gemaakt. Daaruit bleek dat er in de provincie zo'n driehonderd particulieren zijn die gemiddeld 4 hectare naaldbos beheren." Een snelle rekensom leert dat er in Overijssel dus meer dan duizend hectare aan particulier naaldbos is.  
Het vervangen van naaldbomen door loofbomen is een proef van Landschap Overijssel, de provincie Overijssel, waterbedrijf Vitens, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, in samenwerking met de Bosgroep Noordoost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG). Hiermee proberen de instanties de toenemende droogte tegen te gaan.
Loofbomen verdampen veel minder grondwater dan naaldbomen. Ecoloog Mark Zekhuis van Landschap Overijssel vertelde aan het begin van de proef hoe dat werkt: "Naaldbomen staan te wuiven in de wind en verdampen op die manier veel water. Dat doen overigens alle bomen. Maar omdat naaldbomen het hele jaar door naalden dragen, verdampen ze veel meer water dan bijvoorbeeld loofbomen. Op een akker met loofbomen zakt 150 tot 200 mm méér water de grond in dan op een akker met naaldbomen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.