Groen Overijssel

Miljoenenplan moet groene ramp op het platteland voorkomen

Er moet een groene revolutie komen op het platteland van Overijssel. Dat vinden niet alleen natuurorganisaties, maar ook boeren. Door het verdwijnen van steeds meer planten en dieren wordt het steeds stiller en saaier voor het oog. Niet alleen een ramp vanuit ecologisch oogpunt, maar op den duur lijdt ook de economie op het platteland eronder.
De groene revolutie gaat wel een paar centen kosten: 36 miljoen euro. Boeren- en natuurorganisaties vragen nu de provinciale politiek om dit forse bedrag op tafel te leggen. Als onderbouwing voor de wens ligt een heus deltaplan: ‘De tijd is rijp en groen’.  
"Blijvend verlies biodiversiteit" 
Het deltaplan is geschreven door Natuur en Milieu Overijssel (NMO), LTO Noord, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), Staatsbosbeheer en IJssellandschap. De organisaties zien dat het aantal dieren, planten en insecten in Overijssel de afgelopen jaren enorm achteruit is gehold. Ze schrijven: "Als we de handen nu niet ineen slaan, dan zijn de gevolgen groot; blijvend verlies aan biodiversiteit, vervlakking van het landschap, verdere marginalisering van boeren en verlies van maatschappelijke acceptatie en verslechtering van de concurrentiepositie voor de landbouw." 

Provinciaal deltaplan

De zorgen  zijn bij de partijen zo groot, dat ze vinden dat nu ingegrepen moet worden. Niet met lapmiddelen, maar op de schaal van een provinciaal deltaplan. "Met dit pleidooi vragen we u, Staten van Overijssel, om dit maatschappelijk verbond voor biodiversiteit fors te ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit initiatief de biodiversiteit provinciebreed bevorderen. Zowel de 'gewone' landbouwgebieden als landgoederen als natuurterreinen zullen winnen aan biodiversiteit." 
Natuurinclusief boeren 
Een belangrijk ingrediënt van het deltaplan is 'natuurinclusieve landbouw'. Bij deze vorm van landbouw vormen boeren een deel van hun akker om tot natuur. Daarbij moet je denken aan kruidenvelden langs maisvelden, natte zones in weilanden (plasdras) en houtwallen. 

'Groene diensten'

De kosten die boeren voor natuurmaatregelen maken en de inkomsten die ze missen, moet de overheid compenseren. En daar is in Overijssel het bedrag van dertig miljoen euro voor nodig. Boeren worden op die manier als het ware betaald voor een 'groene dienst' die ze leveren. 
Het deltaplan 'De tijd is rijp en groen' krijgt de steun van de volgende organisaties:
 • Landschap Overijssel
 • Ulebelt
 • Voedselbosbouw
 • Collectief Noord West Overijssel Agrarisch Natuurbeheer
 • IJssellandschap
 • Overijssel Particulier Grondbezit
 • Boerennatuur.nl
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • LTO Noord
 • Natuurmonumenten
 • Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer
 • De Waard Eetbaar Landschap
 • AERES Hogeschool Dronten
 • Staatsbosbeheer
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.