Kop van Overijssel

Onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame energie uit oppervlaktewater in Overijssel

Stuw Vechterweerd bij Dalfsen
Stuw Vechterweerd bij Dalfsen © Google Earth
Op welke manier kan oppervlaktewater in onder meer Overijssel van nut zijn voor duurzame energievoorziening? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de vier noordelijke provincies samen met waterschappen en Rijkswaterstaat. In Overijssel zijn drie kansrijke locaties nader onderzocht. 
Er is een rapport verschenen over het onderzoek dat is gedaan naar plekken waar zonnepanelen op water geplaatst kunnen worden. Daarnaast is onderzoek gedaan naar verwarmen of juist koelen met oppervlaktewater. In het onderzoek is ook gekeken naar het koelen met water uit diepe plassen en het opwekken van energie uit waterkracht. 

Drie kansrijke locaties in Overijssel

In de provincies, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen zijn in totaal zestien kansrijke locaties onderzocht op financiële haalbaarheid. Daarvan liggen er in ieder geval drie in Overijssel. Het is nog niet bekend welke locaties gekozen zijn voor het koelen met water uit diepe plassen. Het aantal locaties in Overijssel kan dus nog stijgen.
Die Overijsselse locaties, welke zijn dat en wat gaat er op die plekken gebeuren? 
  • Zandwinplas Domelaar, gemeente Hof van Twente
Voor zandwinplas Domelaar in Hof van Twente zijn de mogelijkheden voor een drijvend zonnepark onderzocht. Deze plas is ongeveer 35 hectare groot. Afvalverwerker Twence onderzoekt of investeren in drijvende zonneparken een optie is. Voordeel van Twence als investeerder is dat de opbrengsten in de regio blijven omdat Twentse gemeenten aandeelhouder zijn van de afvalverwerker, stelt het rapport.
Het bedrijf Dijkerhoff Basal is bij het project betrokken omdat dit bedrijf delfstoffen wint uit de plas. Ook de gemeente Hof van Twente is betrokken, net als omwonenden van de plas. Het gaat om enkele boerderijen en burgerwoningen in het buitengebied. 

Flinke bijdrage

Een drijvend zonnepark van minimaal 25 hectare lijkt haalbaar. Met een park van 25 hectare kan voor ruim 8000 huishoudens aan elektriciteit worden opgewekt voor huishoudelijk gebruik. Markelo heeft circa 7500 inwoners wat overeenkomt met zo'n 3000 huishoudens. Een drijvend zonnepark zal een flinke bijdrage kunnen leveren aan de duurzame opwek van energie in de gemeente Hof van Twente.
Zandwinplas Domelaar
Zandwinplas Domelaar © Google Earth
  • Bedrijventerrein Marslanden, Zwolle
Op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle zijn bedrijven gevestigd die warmte en koeling nodig hebben. In het onderzoek van de vier noordelijke provincies met de waterschappen en Rijkswaterstaat komt de Sekdoornse plas in beeld om warmte en koeling te leveren. De Sekdoornse plas ligt op vijftig meter van bedrijventerrein Marslanden.
Het plan staat nog in de kinderschoenen. Naast de gemeente Zwolle is Enexis en de eigenaar van de plas, Roelofs Zandwinning, bij het plan betrokken. Met bedrijven die zijn gevestigd op de Marslanden is nog niet gesproken. 
Een plan waarbij alleen warmte uit de Sekdoornse plas wordt gehaald, is volgens het onderzoek niet kostendekkend. Als de plas naast warmte ook koeling gaat leveren aan bedrijven op de Marslanden levert het project over een periode van dertig jaar wel enkele miljoenen op.
De vraag is echter of bedrijven op de Marslanden mee willen doen en of die bedrijven het project financieel aantrekkelijk genoeg vinden. Bedrijven eisen vaak een kortere terugverdientijd dan bij het project in de Sekdoornse plas het geval is.
Sekdoornse plas, Zwolle
Sekdoornse plas, Zwolle © Google Earth
  • Stuw Vechterweerd, Dalfsen
Bij de stuw Vechterweerd bij Dalfsen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energie uit waterkracht. Energiecoöperatie Groengebogen is al enkele jaren bezig met een verkenning naar de mogelijkheden van waterkracht op de locatie Vechterweerd.  Eén van de conclusies van het gezamenlijk onderzoek van de vier provincies is dat op deze locatie in principe, met inzet van subsidieregelingen, potentie is voor het winnen van waterkracht.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.