lonnekermeer

Meer onderzoek nodig naar 'vernatting' Lonnekermeer

Meer onderzoek naar vernatting Lonnekermeer
Meer onderzoek naar vernatting Lonnekermeer © iStock / Getty Images Plus
De vernatting van Natura 2000-gebied Lonnekermeer kan gedeeltelijk niet doorgaan. De Raad van State besliste vandaag dat meer onderzoek nodig is naar de verhoging van het grondwaterpeil op het nabijgelegen landgoed Oosterveld in Deurningen.
De hogere grondwaterstand bedreigt de karakteristieke bomenlanen op dit landgoed. De vergunning die het waterschap Vechtstromen verleende voor het ondieper maken van de Hesbeek is door de Raad vernietigd.

De beek doorkruist de bomenlanen. Als de beek minder diep is, kan er minder water worden afgevoerd waardoor de grondwaterstand op het landgoed hoog blijft. De wortels van de bomen kunnen daardoor wegrotten. Maar volgens een onderzoek van deskundigen die waren ingehuurd door het waterschap zal dit niet gebeuren.

Oordeel overgenomen

Onafhankelijke adviseurs van de Raad van State maakten gehakt van dit onderzoek. Zij constateren dat schade aan de laanbomen niet is uitgesloten als de Hesbeek ondieper wordt. De Raad heeft het oordeel van zijn adviseurs overgenomen.

Andere maatregelen om het uitdrogende natuurgebied Lonnekermeer te vernatten, zijn door de Raad wel goedgekeurd. Die hebben geen negatieve effecten voor gronden in de omgeving.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.