wonen

Enschede mag als proef versneld woningen bouwen om talent te behouden

Enschede mag de komende jaren extra woningen bouwen om vooral afgestudeerden voor de stad te behouden. Gemeente, provincie en het Rijk hebben daarvoor vanmorgen een overeenkomst getekend.
Enschede en de provincie gaan samen met het Expertteam woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken werken aan het innoveren en versnellen van de woningbouw in Enschede. Doel is om afstudeerders voor Enschede en de regio te behouden. Zelfde geldt ook voor het behouden en aantrekken van gezinnen. Beide zijn belangrijk voor het op peil houden van de beroepsbevolking in Enschede en Twente.

Pilot

Het gaat om een pilot waarin de betrokken partijen inspelen op de dynamiek op de woningmarkt. Zo wordt de keuze om in Enschede en/of Twente te blijven of te komen wonen makkelijker gemaakt. "Dit is een mooie kans voor Enschede", zegt wethouder Jeroen Diepenmaat van Enschede. "Het helpt onze ambitie te realiseren om kwalitatief goede woningen te bouwen die iets toevoegen voor de stad." Gedeputeerde Monique van Haaf vult aan: "Extra bijzonder is dat we dit samen gaan doen met verschillende partijen die het realiseren van de benodigde woningen mogelijk maakt. En om het niet bij praten alleen te houden hebben we vandaag een intentieverklaring ondertekend."

Woningplafond

Gemeenten zijn nu nog gebonden aan een maximaal aantal te bouwen woningen per jaar. Het zogeheten woningcontingent is bedoeld om leegstand in de toekomst te voorkomen. Maar de strakke regels knellen, aldus Diepenmaat. "Enschede wil groeien van 158.000 naar 170.000 inwoners over tien jaar. Volgens de provinciale afspraak zouden we maar 2700 woningen mogen bouwen, veel te weinig. Dankzij het convenant moet het lukken."

Meer gemeenten

Enschede is overigens niet de enige gemeente in Overijssel waar de pilot loopt, ook Zwolle heeft de mogelijkheid om extra woningen te bouwen. Gedeputeerde Van Haaf wil de ervaringen in Zwolle en Enschede gebruiken om ook andere Overijsselse gemeenten op het gebied van woningbouw tegemoet te komen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.