nieuws

Hoe 7,5 miljoen euro met dreiging en druk naar Lithium Werks werd gesluisd

Het beeld van 'vriendjespolitiek' en 'dubbele petten' ontstaat na het lezen van de 489 pagina's gesprekken, stukken en andere correspondentie over de deal rond Lithium Werks. Zo blijkt onder meer dat Geert Braaksma er persoonlijk voor zorgde dat 7,5 miljoen werd overgemaakt door investeringsmaatschappij Oost NL naar Lithium Werks. Hij was toen bij beide partijen commissaris. Een reconstructie van hoe miljoenen gemeenschapsgeld naar de mislukte batterijencampus werd gesluisd.
De belangenverstrengeling van Braaksma blijkt uit de interne stukken die de provincie vrijdag heeft vrijgegeven na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) die de PVV heeft gedaan.
Het beeld rijst van een groepje mannen die elkaar kennen vanuit verschillende functies en die de reguliere 'governance' opzij hebben gezet vanwege deze 'once in a century opportunity'; de onderzoekscampus van Lithium Werks op de TechBase.

Druk, dreiging en manipulatie

'Marius', 'Eddy' en 'Geert' deden er alles aan, mede onder druk van 'Victor' en 'Onno' om het 'Kees' naar de zin te maken. Dat resulteert na veel druk, dreiging en manipulatie in het overmaken van 7,5 miljoen euro aan Lithium Werks.

De hoofdrolspelers:

• Marius Prins, directeur Oost NL;
• Eddy van Hijum, gedeputeerde Economische Zaken en lid van de TwenteBoard;
• Geert Braaksma, commissaris bij Oost NL, commissaris bij LithiumWerks en voorzitter van de TwenteBoard;
• Victor van der Chijs, voorzitter van de Universiteit Twente en lid van de TwenteBoard;
• Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en lid van de TwenteBoard;
• en natuurlijk Kees Koolen. Oud-UT student Koolen heeft zijn fortuin verdiend met Booking.com, Uber en allerlei andere initiatieven. (Quote waardeert de Vordenaar op 120 miljoen)
Toen de provinciale politiek besloot over de investering, dacht ze vooral aan de messiaanse belofte van oud-UT student en IT-miljonair Kees Koolen. Hij voorspelde een grote toekomst met een batterijencampus op het voormalige vliegveld, waar over vijf jaar tweeduizend medewerkers zouden zijn. 
Het oudste bericht in het bijna 500 pagina's tellende dossier dateert van juni vorig jaar. Het is een appje van Geert Braaksma aan gedeputeerde Eddy van Hijum, waarmee alles in gang werd gezet.
Alle correspondentie tussen de betrokkenen, via Whatsapp, e-mail of per post, wordt in dit artikel op dezelfde wijze vormgegeven.  
En zo gaat de 'Twentse connectie' voortvarend aan de slag. In de notulen van een gesprek in juni staat ook de naam van Geert Braaksma, maar nu pratend namens 'Super B' en 'Lithium Werks'. 'Super B' is dan nog de zelfstandige accuproducent en is eigendom van Kees Koolen.
Het plan is om Lithium Werks en Super B tot één bedrijf te fuseren met de batterijencampus op het voormalige vliegveld, de TechBase.

Dubbele pet van Geert Braaksma

Geert Braaksma wordt ingeschreven als commissaris van Super B. Overigens is Braaksma dan ook al een jaar commissaris bij een ander bedrijf van Kees Koolen. Ondertussen blijft hij óók commissaris bij Oost NL; de beoogd investeerder in het project op de TechBase.
Zijn dubbelfunctie komt een paar maanden later goed van pas, wanneer Kees Koolen zich meldt. Hij is namelijk teleurgesteld over een brief die hij kreeg van Pieter Rhemrev van Oost NL (en dus collega van Braaksma). 
In de brief staat een opsomming met allerlei regels waaraan het plan moet voldoen, inclusief bijlages met vragen over het businessplan. Dit tot ongenoegen van Koolen, die gal spuwt bij Braaksma:
Braaksma begrijpt de boodschap en klimt in de pen. Hij schrijft de directeur van Oost NL, Marius Prins:  

Niet meer 'of', maar 'hoe' het geld naar Lithium Werks komt.

Met dit laatste mailtje maakt Prins aan Koolen en Braaksma duidelijk dat een uitgebreid businessplan niet meer relevant is. Immers; het geld komt er; het gaat er niet meer om 'of' het komt, maar 'hoe' het er komt. Kortom; het plan hoeft niet meer aan voorwaarden te voldoen, maar de voorwaarden worden naar het plan van Koolen toegebogen. 
Bijzondere projecten laten zich niet in een standaard procedure vatten”
Marius Prins, directeur Oost NL
In augustus besluit Oost NL positief over de aanvraag voor de lening. Ze worden uitgenodigd met een brief waarin Prins schrijft; "Bijzondere projecten laten zich niet in een standaard procedure vatten." Het geld wordt kort daarop overgemaakt naar Lithium Werks.
Begin september stemmen Gedeputeerde Staten in met de aanvraag van Oost NL om te mogen afwijken van de eigen interne procedures. Aan diverse 'standaard' voorwaarden hoeft niet te worden voldaan, vanwege de 'enorme potentie' die Gedeputeerde Staten in het plan van Lithium Werks zien. 
Later die maand gaat ook een meerderheid van Provinciale Staten akkoord met het voorstel van gedeputeerde Eddy van Hijum. 

Droom spat uiteen

Begin januari blijkt de 'accucampus' een fata morgana; Kees Koolen trekt zich terug met zijn bedrijf Super B uit Lithium Werks. Hij zegt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de lening die achterblijft in Lithium Werks. Oost NL verwijt Lithium Werks en Kees Koolen 'te kwader trouw' te zijn geweest en dreigt met een juridische procedure. En de tijd verstrijkt zonder dat die komt. 
Vandaag de dag zit de 7,5 miljoen nog steeds in Lithium Werks, een Amerikaans bedrijf met alleen op papier een vestiging in Hengelo. Kees Koolen gaat verder met zijn bedrijf en heeft onlangs flink geïncasseerd met de beursgang van Uber, een bedrijf waar hij veel aandelen in heeft.

Integriteit Van Hijum

Geert Braaksma is al opgestapt als commissaris bij Oost NL. Directeur Marius Prins zegt nooit duidelijk 'ja' of 'nee' op de vraag of Lithium Werks een 'businessplan' had. Woensdag wordt er in Provinciale Staten opnieuw gepraat over Lithium Werks, de PVV wil een onderzoek naar de integriteit van Eddy van Hijum. 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.