Voertuigen en gravende honden zorgen opnieuw voor meer schade aan dijken

Waterschap Drents Overijsselse Delta constateert dat voertuigen en gravende honden opnieuw zorgen voor meer schade aan dijken in Overijssel. Muskusratten leveren juist minder problemen op. In beide gevallen worden trends van de laatste jaren doorgezet.

De conclusies worden getrokken op basis van de voorjaarsinspectie van het waterschap.

Het aantal locaties met graafschade door honden is in een jaar tijd toegenomen van 80 naar 131. Hierdoor ontstaat schade aan de grasmat, die dient als beschermlaag van de dijk. Deze schades komen vooral voor in stedelijk gebied. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn.

Rijspoorschades

Ook het aantal rijspoorschades steeg: van 139 naar 149. Dit heeft te maken met de aanleg van zestien kilometer nieuwe dijken langs het onlangs opgeleverde Reevediep bij Kampen. Ook is op deze dijken nog niet overal een grasmat aanwezig. Daarnaast is een forse toename te zien van schade door muizen. Deze graverij beperkt zich veelal tot de bovenste laag.

Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 175 naar 42. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. Reden van de sterke afname is dat het waterschap de muskusrattenpopulatie steeds verder terugdringt.  


Hoogwater

Vanwege het hoogwater op de IJssel in maart lag er op veel plekken drijfvuil langs de dijken. Het drijfvuil verstikt de grasmat en bevordert de groei van kruiden die nadelig zijn voor de sterkte van de grasmat, zoals zuring en brandnetels. Het drijfvuil is inmiddels verwijderd.

De droge en warme zomer van vorig jaar is ook nu nog terug te zien op de dijken, vooral langs de Overijsselse Vecht. Her en der zijn kale plekken zichtbaar die ondanks het opnieuw inzaaien in het najaar nog steeds aanwezig zijn. De dijkinspecteurs van het waterschap bekijken hoe de grasmat zich dit voorjaar hersteld. Waar nodig wordt opnieuw doorgezaaid.


Controles

Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
dijken Waterschap Droogte Nieuws
Deel dit artikel: