nieuws

Kampen moet mes in begroting zetten om ruim 8 miljoen te bezuinigen

De gemeente Kampen moet flink bezuinigen op de huidige begroting om tekorten in de zorg op te vangen en daarnaast ook nog wat geld over te houden voor nieuw beleid. In totaal gaat het om een bezuiniging van ruim acht miljoen euro.
Het is niet uitgesloten dat de gemeentelijke belastingen omhoog gaan om en deel van de problemen op te lossen. Wethouder Irma van der Sloot heeft de portefeuille financiën en sluit geen enkele maatregel uit. "Alle opties om het tekort op te vangen en weg te werken worden de komende maanden nauwkeurig bekeken."
Een groep ambtenaren gaat alle opties onderzoeken, daarbij wordt de groep geadviseerd door een extern bureau. 

Miljoenentekort

De belangrijkste oorzaak van de bezuiniging is een structureel tekort van 6,1 miljoen euro op sociale zaken, zo komt Kampen 2,8 miljoen tekort in de jeugdzorg, 1,2 miljoen op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en ruim 2,1 miljoen euro om de participatiewet uit te voeren. De kosten voor die laatste post zijn toegenomen omdat het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen.
"Door nieuwe wet- en regelgeving van de rijksoverheid en een aantal onvoorziene zaken worden we, net als veel andere gemeenten, geconfronteerd met een extreem moeilijke bezuinigingsopgave. Veel zorgtaken zijn naar de gemeenten overgeheveld zonder dat daar een adequate financiële compensatie vanuit het rijk tegenover staat", aldus de wethouder.

Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden

Om de structurele tekorten weg te nemen én geld over te houden voor nieuwe plannen, moet Kampen dus fors bezuinigen. Het is nog onduidelijk waar de acht miljoen euro uit de begroting vandaan moet komen.
Kampen is niet de enige gemeente die vanwege de zorg in de financiële problemen komt. "We zullen samen met andere gemeenten via de VNG aan de bel trekken in politiek Den Haag. De minister moet weten dat dit sociale beleid funest is voor de bestuurlijke slagkracht van gemeenten. Zonder geld kunnen we onze bestuurlijke taken niet goed uitvoeren", aldus de wethouder.
Op 4 juni worden de bezuinigingen in een raadsdebat besproken.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.