Boeren in actie met #dewereldopzijnkop

De wereld op zijn kop...met die tekst en bijbehorende foto's van koeien in de wei (maar dan ondersteboven) reageren boeren op het nieuws dat er straks een vergunning nodig is om koeien in de wei te laten of om mest uit te rijden. 

De Raad van State heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, het PAS. En dat betekent veel onzekerheid voor boeren.

Een boer die bijvoorbeeld een nieuwe stal wil bouwen, weet nu niet of hij dit nog steeds mag doen. Op basis van het PAS kreeg zo'n boer toestemming voor de bouw, terwijl men wist dat zijn bedrijf na ingebruikname van de stal méér stikstof zou uitstoten. De bouwvergunning werd dan toch verleend als de boer aangaf dat hij maatregelen zou nemen om de schade die stikstof in de natuur veroorzaakt in te perken, terwijl de positieve gevolgen van die maatregelen niet zeker waren. En dat mag niet, concludeerde de Raad van State. 

#dewereldopzijnkop

Met de actie, bedacht door Stichting Boer Bewust, wordt er aandacht gevraagd voor werkbare regelwetgeving voor boeren. De Stichting roept op om foto's te plaatsen, op de kop, met de hashtag #dewereldopzijnkop. 

PAS

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op landelijk voor het PAS opgestelde herstelstrategieën. Agrarische ondernemers nemen bronmaatregelen in hun bedrijfsvoering om stikstofemissies omlaag te brengen, zoals aangepaste mestaanwending en het gebruik van veevoer met een andere samenstelling. Door de herstelmaatregelen en de daling van de stikstofdepositie door bestaand beleid en de extra bronmaatregelen ontstaat er ook ruimte voor nieuwe economische activiteiten. In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelig habitat voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 160 Natura 2000-gebieden. (bron) 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Groen Overijssel PAS stikstof Nieuws
Deel dit artikel: