Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel terug te vinden in coalitieakkoord

Samen bouwen aan Overijssel, dat is de titel van het coalitieakkoord dat de komende vier jaar de leidraad vormt voor het provinciaal beleid. Leg je dat akkoord naast Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel, dan vind je een aantal duidelijke overeenkomsten.

Een van de belangrijkste boodschappen van inwoners van Overijssel aan het adres van de beleidsmakers in het provinciehuis was: bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Die noodkreet is gehoord. Het woordje bouwen is waarschijnlijk ook niet voor niets opgenomen in de titel van het collegeakkoord, al kun je die ambitie heel breed vertalen. 

Juiste voorzieningen

De nieuwe coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP wil 'voldoende woningen passend bij de woonbehoefte van verschillende inwoners, huurders, senioren en starters op de juiste locatie met de juiste (zorg)voorzieningen'. 

Daarnaast wil het nieuwe provinciebestuur de woningmarkt beter toegankelijk maken voor starters. Nu komt het nog vaak voor dat jongeren geen betaalbare starterswoningen kunnen vinden. De terugkeer van het bejaardentehuis, in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel prominent genoemd in de strijd tegen de vergrijzing, is echter niet terug te vinden in het coalitieakkoord.

Asfalt en spoor

Pak de bereikbaarheid van Overijssel aan, was een veel gehoorde kreet van inwoners van Overijssel die reageerden op de oproep van RTV Oost mee te denken over een verkiezingsprogramma. En die bereikbaarheid wordt aangepakt, waarbij flink veel aandacht uit gaat naar een goede verbinding tussen provinciehoofdstad Zwolle en Enschede. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in asfalt, maar ook in een goede spoorverbinding. 

'De regionale mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede beschouwen wij als de belangrijkste optie", schrijven de partijen achter het coalitieakkoord. Het opwaarderen van de N35 tot een 2x2-baans honderd kilometerweg heeft de prioriteit. En dat vinden inwoners van Overijssel prima. Zijn gaven al eerder aan dat de provincie best mag investeren in rijkswegen zoals de N35.

Ambitie

Opvallend is dat verdubbeling van het spoor tussen Enschede en Zwolle slechts een ambitie wordt genoemd. Dat is wellicht een tegenvaller voor inwoners van Overijssel die in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel aangaven graag een betere spoorverbinding te willen tussen Zwolle en Enschede. Als het blijft bij een ambitie van het nieuwe provinciebestuur valt dat wellicht tegen.

Diezelfde Overijsselaars willen ook graag op een snellere manier naar het noorden kunnen reizen met de trein. Daar lijkt de nieuwe coalitie ook naar te hebben geluisterd.  De provincie is bezig met verschillende lobby-dossiers als het gaat om mobiliteit. Een aantal van deze dossiers is opgenomen in het coalitieakkoord. Er staat ook een dikke pijl vanuit Twente richting het noorden. 

Zonne-energie

In het coalitieakkoord staat dat de partijen positief zijn over zonne-energie op daken en in bebouwd gebied. Wie Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel er op na slaat, ziet dat inwoners van Overijssel er net zo over denken. Geen zonnepanelen op landbouwgrond staat daarin, op daken is echter geen probleem. 

Verlaag die regeldruk voor boeren in Overijssel nou eens. Het was een veel gehoorde opmerking in de maanden voorafgaande aan de Provinciale Statenverkiezingen. In Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel dat dan ook een prominente plek. De nieuwe coalitie geeft in het akkoord dat is gepresenteerd ook aan dat wordt geprobeerd het aantal regels voor boeren te verminderen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.