nieuws

Kunnen koeien binnenkort nog wel naar buiten? Provincie Overijssel doet haar uiterste best

Het provinciebestuur van Overijssel gaat zich tot het uiterste inzetten voor een regeling die het mogelijk maakt dat boeren hun koeien in de wei kunnen laten zonder daar een vergunning voor aan te hoeven vragen. De regeling moet ook voorkomen dat een vergunning nodig is voor het bemesten van grond. Dat heeft gedeputeerde Hester Maij vanmiddag toegezegd aan de VVD in Provinciale Staten.

door Pepijn Bolscher en Simon Dirk Terpstra

Boeren die een vergunning moeten aanvragen om hun koeien nog de wei in te kunnen sturen. Dat klinkt gek, maar door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid PAS (Programma Aanpak Stikstof) is het de praktijk geworden. 

Koeien weiden

Dat levert grote problemen op op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld de boeren komen er door in de problemen. Geen goede zaak vindt de VVD en daarom kwam de partij met een motie die het provinciebestuur opriep zo snel mogelijk te komen met een voorstel dat het voor boeren mogelijk maakt om koeien te weiden. 
Wat is er aan de hand: de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schoot vorige maand in een uitspraak het Nederlandse vergunningentraject rondom stikstof af. Eén van de gevolgen daarvan is dat het weiden van koeien en het bemesten van landbouwgrond niet vergunningvrij mag. Omdat niet van tevoren vaststaat of die activiteiten natuurgebieden in de omgeving aantasten. 

Onwenselijk

Dat betekent voor boeren dus nog meer regels. "Het is onwenselijk dat iedere agrarische ondernemer individueel een vergunning moet aanvragen voor het weiden van vee en het bemesten van grond moet organiseren", stelt Statenlid Gert Brommer van de VVD.
Hij diende zijn motie uiteindelijk niet in maar hield die aan, vanwege de nadrukkelijke toezegging dat het provinciebestuur haar uiterste best zal doen om snel met een regeling te komen die er voor zorgt dat koeien gewoon de wei in kunnen. Absolute noodzaak vindt Brommer. "Het weiden van vee en het bemesten van grond is noodzakelijk voor onze voedselvoorziening", betoogt de VVD-er. 
Brommer heeft er vertrouwen in dat de provincie haar belofte zal nakomen. "Het gaat om de intentie die is uitgesproken en die is precies zo als ik hem in mijn motie heb verwoord." 

Landelijke aanpak

Het lijkt overigens een probleem dat het beste landelijk aangepakt kan worden, want hoewel een boerenprovincie, heeft niet alleen Overijssel te maken met het probleem, maar speelt het natuurlijk in heel Nederland. Brommer beaamt dat, maar vond het belangrijk om te horen hoe de provincie Overijssel er instaat. 
"Ik kom op voor het Overijssels belang. Natuurlijk moet je hier samen in optrekken, maar het is wel goed om te horen hoe de provincie er over denkt, wat de uitgangspunten zijn."

Regels versimpelen

Het verzoek van Brommer is geheel in lijn met het beleid dat is afgesproken in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur. Daarin staat geschreven dat waar mogelijk de regels voor boeren versimpeld moeten worden. Als boeren vergunningen moeten aanvragen voor het weiden van koeien wordt het er niet simpeler op. Het is voor een boer dan makkelijker om de dieren gewoon binnen te houden. 
Maar dat kan volgens Brommer niet de bedoeling zijn. Door de uitspraak van de Raad van State is het er in ieder geval niet simpeler op geworden. "Niemand weet op dit moment meer hoe het moet", stelt Brommer. "De PAS is om zeep geholpen door die uitspraak, onbruikbaar geworden."

Impact

Minister Cora van Nieuwenhuizen sprak vanavond ook over de impact die de uitspraak van de Raad van State heeft op allerlei vlakken. Voor de boeren wordt, in ieder geval in Overijssel, naar een oplossing gezocht. Hoe snel die oplossing er komt, is niet duidelijk. "Ik ben er voor om dat te controleren", aldus Brommer. "En als het te lang duurt, dien ik de motie alsnog in." 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.