nieuws

Kritiek op communicatie gemeente Enschede over komst RIBW-cliënten

Een meerderheid van de raadsleden bij een ingelaste stadsdeelcommissie is kritisch op de communicatie vanuit de gemeente Enschede over de komst van veertig cliënten van het RIBW naar de Enschedese wijk Wesselerbrink. Bijna tweehonderd bezorgde buurtbewoners kwamen op de commissievergadering af.
Over het plaatsen van de cliënten van het RIBW is onrust in de wijk ontstaan. Buurtbewoners zijn bang voor overlast en zeggen al genoeg instellingen in de wijk te hebben met cliënten met psychische problemen, verslavingsproblematiek of andere soorten problemen. 
En daar is Margriet Visser van Enschede Anders het mee eens. "Enschede-Zuid is vol", stelt zij. Ook andere partijen wijzen erop dat er al genoeg instellingen met kwetsbare mensen in de wijk zitten bij onder andere Tactus, Mediant en het Leger des Heils.
Ook de politie partijen CDA, SP, Burgerbelangen Enschede en VVD uiten kritiek. Zo zou er een onderzoek moeten komen naar een rapport uit 2017, waarin door de gemeente toegezegd zou zijn om niet opnieuw kwetsbare groepen te vestigen in Enschede-Zuid, waar Wesselerbrink onder valt.

Helemaal klaar mee

Dat veel bewoners er helemaal klaar mee zijn blijkt na een rits van negen insprekers. Volgens buurtbewoner Paul Droste zijn bewoners - als er geen actie wordt ondernomen - bereid tot juridische stappen. "Er is geen draagkracht meer in de wijk vanwege de aanwezigheid van verschillende instellingen in de wijk."
D66, PvdA en ChristenUnie pleiten vooral voor begrip voor de cliënten, die volgens de partijen hoe dan ook een plek in de stad moeten hebben. Vic van Dijk van D66 zei: "Volgens mij kunnen we dit helemaal niet tegenhouden. Ik vind dat we daar eerlijk over moeten zijn, ook al valt de boodschap in deze zaal niet goed."

Publiek onrustig

De voorzitter moest meerdere keren ingrijpen, omdat het publiek onrustig was. Boe-geroep, applaus en gejoel was vaak te horen tijdens de betogen van de insprekers en vragen van commissieleden.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.