Gemeente Kampen in beroep tegen besluit ministerie: "Arbowet niet overtreden"

De gemeente Kampen gaat in beroep tegen het oordeel van de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) over de omstreden aanleg van de parkeergarage Buitenhaven. Volgens de inspectie heeft de gemeente de Arbowet bij de bouw overtreden.

De gemeente is, naar het oordeel van de inspectie, deels verantwoordelijk voor het werken in- en op vervuilde grond. Werknemers die aan het heien waren, werden hierdoor ziek. De gemeente moest op last van de inspectie het werk tijdelijk stilleggen voor nader bodemonderzoek, waardoor een enorme vertraging- en vervolgschade ontstond.

Kampen werd beschuldigd van het overtreden van de Arbowet en moest vanwege het heien in verontreinigde grond en de daaraan gekoppelde vermeende ziekteverschijnselen van de bouwvakkers het werk tijdelijk stilleggen. In juli 2017 diende het college een bezwaar in tegen dit besluit van de Inspectie SZW, omdat het in de optiek van de gemeente Kampen niet of nauwelijks onderbouwd is.

Gemeente hekelt uitspraak

De gemeente hekelt de uitspraak van de inspectie. Vooral omdat het als feit werd gepresenteerd dat de bouwvakkers die bij de heiwerkzaamheden werden blootgesteld aan verontreinigde stoffen daardoor ook daadwerkelijk ziek zijn geworden. Er zijn volgens de gemeente geen harde bewijzen die dit verband aantonen. 

Ook het feit dat de gemeente de werkzaamheden stil moest leggen, wordt aangevochten. Deze Arbo-eis betrof volgens de gemeente een eis die bij de werkgever, oftewel de betrokken aannemerscombinatie, thuishoort. De gemeente vindt het van algemeen belang dat de rechter zich hierover uitspreekt.

Rechter moet duidelijkheid verschaffen

Wethouder Geert Meijerink: "Het in beroep gaan is op dit moment de enige formele stap die wij nog kunnen zetten om het onherroepelijk worden van het besluit te voorkomen. Met deze beroepsprocedure hopen wij voor alle betrokkenen duidelijkheid te verkrijgen over wat er tijdens het heien van de palen is gebeurd, om het daaraan gekoppelde financiële belang van de gemeente goed te kunnen behartigen."

Want het financiële belang is voor Kampen groot. De door de Inspectie gestelde Arbowet overtreding en de daaraan gekoppelde 'feiten' worden door de aannemer en onderaannemer (het heibedrijf) gebruikt om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de opgelopen vertragingsschade bij de aanleg van de parkeergarage en de algemene bedrijfsschade die ze door ziekte van de werknemers hebben geleden.

Opgelopen schade meer dan drie ton

Als de gemeente Kampen er in slaagt om de rechter ervan te overtuigen dat de gemeente geen blaam treft, dan ontstaat voor de gemeente ook de mogelijkheid om de Staat aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Die schade wordt door experts geraamd op een bedrag tussen de 300.000 en 400.000 euro.

Naast het formele juridische traject is de gemeente op dit moment al in ambtelijk overleg met de betrokken aannemer en de wederzijdse advocaten om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
IJsseldelta Nieuws
Deel dit artikel: