nieuws

"De Nederlandse economie is beter af zónder Lelystad Airport"

Als Schiphol niet verder groeit en Lelystad Airport de landingsbaan gesloten houdt, dan is Nederland economisch beter af. Dat stellen Leo Bus en Walter Manshanden uit Rotterdam, zij zijn twee vooraanstaande economen.
De heren stelden een second opinion op van de ‘verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse' (MKBA) voor de luchtvaart. Die MKBA werd in 2018 opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Daaruit zou blijken dat Nederland economisch het meest gebaat is bij een forse uitbreiding van de luchtvaart. Schiphol zou dan fors moeten groeien en ook de regionale vliegvelden Lelystad en Eindhoven zouden vol in gebruik zijn.

Second Opinion
Volgens de second opinion van Bus en Manshanden blijkt de aanvankelijk beste optie nu juist de slechtste te zijn voor de economie van Nederland. In deze analyse zouden we het meest gebaat zijn bij een stop op de groei van de luchtvaart.

De second opinion is uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Maar Manshanden en Bus bezweren dat de uitkomsten exact hetzelfde zouden zijn geweest als ze hun werk zouden hebben gedaan in opdracht van  het ministerie van Infrastructuur.

Centraal Plan Bureau
Manshanden heeft zelf eerder ook gewerkt voor het CPB. Volgens hem zou het goed zijn als de minister het onderzoek opnieuw zou laten uitvoeren door het Centraal Plan Bureau.
De economen beweren te hebben gewerkt volgens de maatstaven en de modellen die het Centraal Planbureau (CPB) altijd hanteert. "Eigenlijk had het ministerie haar rekensommen ook door het CPB moeten laten uitvoeren." Dat is volgens Manshanden gebruikelijk bij dergelijke grote projecten met veel impact. "Waarom dat bij het onderzoek naar Lelystad Airport niet is gebeurd weet ik niet. Maar zoals het is gegaan, dat is niet zoals het hoort", zegt Manshanden.

'Groot maatschappelijk belang'
"De voorgenomen opening van Lelystad Airport is gebaseerd op incorrecte onderzoeksresultaten." Dat zegt voorzitter Marco Middelkoop van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL), dat de opdracht gaf voor het onderzoek.
Middelkoop is verbolgen over de uitkomsten van de second opinion. "Dit is het bewijs dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onjuiste onderzoeksinformatie gebruikt om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen. Onder het mom van 'groot maatschappelijk belang'. Maar onafhankelijke onderzoekers tonen met kille cijfers aan dat ons land met Lelystad Airport juist slecht af is."

Opeenstapeling

Eerder al is aangetoond dat het ministerie fouten maakte in de berekeningen van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor Lelystad Airport. Minister Van Nieuwenhuizen heeft die MER vervolgens laten aanpassen. Ook over de berekende geluidhinder is veel te doen geweest. De geluidsmetingen van de Belevingsvlucht toonden aan dat de gebruikte rekenmodellen niet correct waren. 
Maar ook uit Brussel is kritiek op de manier waarop het ministerie van Infrastructuur de procedure voert. Volgens de EU heeft het ministerie de milieu effecten niet goed in beeld gebracht. Voornaamste oorzaak: ten tijde van de MER was nog niet bekend hoe de vliegroutes van en naar Lelystad Airport zouden lopen. En volgens de EU zijn die vliegroutes onderdeel van het totale project. 
Nu ook de economische onderbouwing is gefileerd lijkt dossier Lelystad Airport zich te kenmerken door een opeenstapeling van fouten.
Hoewel de minister nog steeds vast houdt aan opening in april 2020, lijkt dat scenario steeds minder realistisch.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.