nieuws

Waterschap ondanks buffer alert op meer vraag naar water

Waterschap alert op droogte
Waterschap alert op droogte © iStock/Getty Images Plus/DutchScenery
Ook al is de uitgangssituatie gunstiger ten opzichte van vorig jaar, het waterschap Drents Overijsselse Delta is alert op de toenemende vraag naar water uit sloten, kanalen en beken voor landbouw en natuur. Ook Waterschap Vechtstromen is alert, maar van maatregelen is nog geen sprake.
In de afgelopen twee weken is er in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta, grofweg in de driehoek Assen, Deventer en Steenwijk, tussen de 25 en 30 millimeter neerslag gevallen. Dat is nog steeds een tekort van 74 millimeter, maar het is minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen was het neerslagtekort 155 millimeter. Het huidige tekort is gemiddeld voor de tijd van het jaar.
Waterschap Vechtstromen, dat het waterbeheer in Twente, Vechtdal en een deel van Drenthe verzorgt, ziet ook een tekort. Met name in Twente. Normaal is het neerslagtekort deze tijd van het jaar 70 millimeter, op dit moment is het tekort 145 millimeter.

Grondwaterstanden normaal
In een groot deel van het gebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de grondwaterstanden normaal voor deze tijd van het jaar. De grondwaterstanden op de hoge gronden (Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau) zijn nog wel verlaagd door de droogte van vorig jaar. 
Daarnaast valt op dat de grondwaterstanden aan de flanken van de hoge gronden ook lager worden dan normaal in deze periode. De gebieden met lage grondwaterstanden breiden zich op deze manier gestaag iets uit. Datzelfde ziet ook Waterschap Vechtstromen.
Van maatregelen is voorlopig dan ook nog geen sprake. Bij een neerslagtekort van 250 millimeter worden er maatregelen genomen.
Geen maatregelen
Tijdens de droogte van vorig jaar stelde onder meer waterschap Vechtstromen een verbod in voor het beregenen uit grondwater in specifieke natuurgebieden. Dit was inclusief een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Deze natuurgebieden vormen bij elkaar ongeveer drie procent van het beheergebied van Vechtstromen.
Vorig jaar werd er ook een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld rondom kwetsbare natuurgebieden vanwege de extreme droogte.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.