Rouveen heeft primeur met eerste bodemdalingsmeetsite van Nederland

Een landelijke primeur in Rouveen. Als eerste plaats in Nederland heeft het de beschikking over een heuse bodemdalingsmeetsite. Daar wordt de komende jaren onder meer bijgehouden hoe snel de bodem daalt. De meetsite is verspreid over elf boerenbedrijven.

Gilles Erkens, bodemdalingsexpert bij Deltares presenteerde vandaag de nieuwe meetsite tijdens de Kennisexpeditie Bodemdaling van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling.

De meetsite is de opmaat tot een landelijk netwerk om bodemdaling structureel en frequent te meten. Dit moet helpen om de effectiviteit van maatregelen tegen bodemdaling, zoals onderwaterdrainage, te bepalen. Ook geeft het inzicht in de snelheid van bodemdaling, hoe dit varieert in een gebied en in een jaar.


Drainagesysteem

Daarnaast wil het waterschap en de boeren bijvoorbeeld weten hoe effectief het onderwaterdrainagesysteem is dat in het voorjaar en de zomer van 2018 is aangelegd om bodemdaling te verminderen. De drains zorgen ervoor dat in droge perioden slootwater geïnfiltreerd wordt in de veenbodem. Hierdoor zakt de grondwaterstand minder diep uit. In natte perioden zorgen de drains juist voor extra drainage ter voorkoming van te natte percelen.

Het monitoringsnetwerk moet uiteindelijk het verlossende antwoord geven of het Nederlandse veenweidegebied nu echt gemiddeld met acht millimeter per jaar zakt.


Leren van verleden

Erkens: “Rouveen is de eerste van een landelijk monitoringsnetwerk. Als we bodemdaling net zo serieus en structureel meten als zeespiegelstijging, dan kunnen we leren van de goede voorbeelden en fouten uit het verleden en de juiste aanpak per gebied bepalen. Dit betekent dat we niet alleen meetsites moeten inrichten in veenweidegebieden, maar uiteindelijk ook in stedelijk gebied.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Rouveen veengebied Kop van Overijssel Nieuws
Deel dit artikel: