Na jaren inkrimpen krijgt ZGT Hengelo vijf nieuwe afdelingen

Het ZGT in Hengelo staat voor een aantal grote veranderingen, in positieve zin. Het ziekenhuis krijgt, na jaren van inkrimpen, vijf nieuwe centra: een oncologisch centrum, een hart-longcentrum, fasttrack urologie, een huidziektencentrum en een slaapcentrum. Vanaf januari 2021 moeten ze operationeel zijn.

"We kiezen ervoor om de zorg op een andere manier in te richten", zegt Luc van den Akker, interim lid raad van bestuur ZGT. "We gaan meer op locatie Hengelo doen en de locatie in Almelo wordt daarmee ontlast."

Ruimte in Hengelo

Door het vertrek van verschillende afdelingen de afgelopen jaren in Hengelo, zoals de intensive care, is er voldoende ruimte om deze centra in te richten. "Een patiënt komt straks met een klacht binnen, waarna hier de diagnose gesteld wordt. Een team van professionals ontfermt zich dan over de patiënt. Het gaat dan niet alleen om artsen, maar ook andere professionals die kunnen bijdragen aan de behandeling of het herstel."

Het oncologisch centrum wordt volgens Van den Akker een belangrijke spil binnen locatie Hengelo. "Waar een patiënt met kanker nu bij verschillende poliklinieken terecht kan komen, is er straks voor hem één plek waar de bij de zorg betrokken professionals met elkaar in één team samenwerken. In alle rust, zonder de hectiek van de acute en hoogrisico zorg in Almelo. Dat is voor patiënt, zijn naasten en professional wel zo prettig."

Minder operaties Almelo

Steeds meer behandelingen vinden plaats in dagbehandeling volgens het ZGT. De verwachting is zelfs dat dit op termijn ruim zeventig procent van alle behandelingen betreft. "Door het proces rondom operaties anders in te richten, wordt een kortere opnameduur veel vaker en beter mogelijk", vervolgt Van den Akker. "Dat vraagt wel om een andere manier van werken met optimale voorbereiding, verpleging en nazorg. Het zal ook betekenen dat we sommige operaties straks niet meer in Almelo doen, maar in Hengelo. Ook in dat opzicht gaan we dus meer doen in Hengelo."

Deze centra komen in Hengelo:

Oncologisch centrum
Patiënten met kanker kunnen straks terecht bij het oncologisch centrum. Hier vinden niet alleen poliklinische behandelingen plaats (zoals chemo- en immunotherapie), maar wordt de patiënt ook ondersteund in zo goed mogelijk het behandeltraject doorstaan en omgaan met de gevolgen van kanker op het leven. In dit centrum werken onze mensen vanuit verschillende deskundigheden nauw met elkaar samen in één team rondom de patiënt. Elke patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt tijdens het hele behandeltraject. Complexere oncologische operatieve ingrepen worden in Almelo uitgevoerd.

Hart long centrum
Patiënten met klachten als kortademigheid of pijn op de borst worden normaal gesproken gezien door de longarts of cardioloog, waarbij onderzoeken zoveel mogelijk op één dag gepland worden. Binnen het nieuwe hart-longcentrum wordt diagnostiek gecombineerd en wordt interdisciplinair naar de patiënt gekeken. Door de expertise van cardioloog en longarts vanaf het begin te bundelen wordt sneller duidelijk of er sprake is van een hart- en/of longprobleem. Een snellere diagnose kan leiden tot snellere geruststelling of een vroegtijdigere behandeling. Omdat veel hart -en longproblematiek samen voorkomen zal een intensievere samenwerking en afstemming binnen het hart long centrum van waarde zijn voor de patiënt. Deze integrale aanpak zal ook van betekenis zijn bij de ondersteuning van complexe zorg als oncologie en rond het operatief proces. Voor de klinische zorg van de cardiologie en longgeneeskunde blijven patiënten in Almelo terecht kunnen.

Fasttrack Urologie
Patiënten met verschillende urologische klachten, zoals bloed in urine of een verhoogde PSA-waarde, kunnen straks snel en accuraat worden geholpen met behulp van de fasttrack methodiek in Hengelo. Hier vindt snelle diagnostiek plaats waardoor de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de aandoening inclusief behandelplan, zodat deze snel weet waar hij/zij aan toe is.

Slaapcentrum
Patiënten met slaapproblematiek, zoals in- en doorslaapproblemen, biologische klok problematiek en slaapapneu kunnen terecht bij het slaapcentrum. In het slaapcentrum wordt expertise van de betrokken specialismen als neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie en kindergeneeskunde gecombineerd en diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd. Het slaapcentrum kent meerdere slaapspecialisten.

Huidziektencentrum
Patiënten met een huidaandoening kunnen straks terecht bij het huidziektencentrum, waar alle dermatologische expertise in Hengelo wordt gebundeld. Binnen het huidziektencentrum worden onder andere complex eczeem, vormen van huidkanker en andere complexe huidziekten onderzocht en behandeld. Binnen dit centrum wordt ook Mohs chirurgie uitgevoerd. Daarnaast wordt het deelspecialisme flebologie binnen dit centrum gebundeld, en verhuist deze dus van Almelo naar Hengelo. Dit zijn ziekten waarbij de aderen van het bloedstelsel zijn aangedaan, zoals spataderen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
ZGT Regio Hengelo Hengelo Ziekenhuis Nieuws
Deel dit artikel: