Miljoeneninvestering tegen droogte in Overijsselse natuurgebieden

Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel investeren 2,7 miljoen euro in maatregelen die ervoor moeten zorgen dat natuurgebieden water beter vasthouden. Maatregelen zijn hard nodig na de droge zomer van vorig jaar. Ook in de maand juni was het alweer flink droog.

Tijdens de zomer van 2018 bleek wel hoe kwetsbaar natuur op hoge zandgronden, zoals bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug, is. Het zijn gebieden waar de aanvoer van water zeer beperkt is. In Oost-Nederland vallen beken en andere waterlopen vaker droog en komen lage grondwaterstanden vaker voor. 

ZON

Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en de provincie hebben zich verenigd in de Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). Dat richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. 

Belangrijkste maatregelen zijn het dempen van greppels en het minder diep maken van waterlopen. Die diepe watergangen zijn in het verleden aangelegd om gebieden te ontwateren. Een voorbeeld hiervan is het greppelsysteem, de rabatten, op landgoed Eerde. Nu zorgen die rabatten juist voor ongewenste ontwatering. 

Tientallen projecten

Vanmiddag vindt de officiële aftrap plaats op landgoed Eerde. In totaal gaat het om 35 projecten in verschillende natuurgebieden. Zo zijn er onder meer projecten in Hof Espelo in Enschede, Hoge Venterink in Oldenzaal, Landgoed Eerde in Ommen, Entervenen in Enter en de Kooiplas in Vriezenveen. De maatregelen moeten voor 2022 zijn uitgevoerd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.