nieuws

Menzis en 14 Twentse gemeenten bundelen krachten om Tukkers gezonder te maken

De Twentse gemeenten willen samen met Menzis werken aan een gezondere regio
De Twentse gemeenten willen samen met Menzis werken aan een gezondere regio © Fuse
De veertien Twentse gemeenten en zorgverzekeraar Menzis gaan de komende jaren intensiever samenwerken om de inwoners van die regio gezonder te maken. Daarbij gaan ze onder meer chronische aandoeningen als COPD, diabetes en overgewicht te lijf. Op de langere termijn is het bijvoorbeeld de bedoeling dat Tukkers worden geholpen bij het stoppen met roken.
Het zorg-samenwerkingsverband Samen14, Menzis en het zorgkantoor van deze zorgverzekeraar hebben concrete afspraken gemaakt hoe ze de komende jaren een vuist kunnen ballen voor een gezonder Twente.

Tegen landelijke trend in
De samenwerking is er in de eerste plaats op gericht het aantal chronisch zieken in die regio – tegen de landelijke stijgende trend in – te stabiliseren. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een gezamenlijke werkagenda. Ruim de helft van de inwoners van Twente is verzekerd bij Menzis.
Door actieve samenwerking moet volgens Ilse Duursma, wethouder van Dinkelland en regionaal bestuurder van Samen14, de zorg en het welzijn van de Twentenaren worden verbeterd. “Iedereen moet snel, laagdrempelig en zo eenvoudig mogelijk de eigen gezondheid kunnen vergroten en toegang krijgen tot de best passende zorg.”

Gezondere leefstijl

Menzis en de veertien gemeenten gaan onder meer samenwerken op het gebied van jeugdhulp, schuldenaanpak, ouderenzorg, de psychiatrische gezondheidszorg, maar ook preventie. Dat gebeurt door de Tukkers te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl, waaronder gezond eten en meer beweging.

Hulp bij stoppen met roken

Volgens een woordvoerder van Menzis is het op termijn bovendien de bedoeling dat Tukkers hulp krijgen bij het stoppen met roken. Naar voorbeeld van een lopend vergelijkbaar project in Groningen.

Meerdere partijen
Samen14 en Menzis gaan voor hun gezamenlijke offensief ook andere partijen benaderen, waaronder zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en overheidsinstellingen.

Schuldsanering

De veertien Twentse gemeenten en Menzis werken overigens al langere tijd samen. Onder meer op het gebied van schulden. Daarbij draait het erom dat schuldeisers van vaste lasten een beginnende betaalachterstand melden bij de gemeente. Die kan daardoor vroegtijdig ingrijpen en samen met de betrokken persoon zoeken naar een oplossing.

Ook is er reeds een speciaal project rond bijstandsgerechtigden, dat erop is gericht te voorkomen dat personen met een uitkering onverzekerd rond kunnen lopen of zorg gaan mijden omdat ze die niet kunnen betalen.

'Mijlpaal'
Joas Duister, teammanager preventie van Menzis, noemt het “uniek en een mijlpaal” dat die samenwerking tussen de veertien gemeenten en de zorgverzekeraar nu officieel is bekrachtigd. “We kunnen nu – over de schotten van de wetten heen – meerdere jaren gestructureerd werken aan belangrijke regionale thema’s. Het past bij onze missie om ons maximaal in te spannen voor goede zorg en preventie in Twente.”
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.