Waterschap dreigt met boetes voor overtreders van beregeningsregeling

Wie zich niet houdt aan de regels over het onttrekken van water uit oppervlaktewater, kan een boete verwachten. Waterschap Vechtstromen laat weten dat het meldingen van overtreders ontvangt en waarschuwt dat het hier scherper tegen gaat optreden.

Boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zijn fors, laat het waterschap weten. Met name in Oost-Twente is water schaars. Beken en sloten vallen droog en het grondwaterpeil zakt.

In het gebied van Vechtstromen is de reguliere beregeningsregeling van kracht. Dit betekent dat water onttrokken mag worden, zo lang er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

Zeker op de hoge zandgronden in Oost-Twente betekent dit dat er momenteel geen water mag worden onttrokken uit veruit de meeste sloten, beken en kanalen. Water is hier inmiddels zo schaars dat er vaak geen water meer over de eerstvolgende stuw stroomt.


Vijvers
Daarnaast heeft het waterschap een onttrekkingsverbod ingesteld voor vijvers in de bebouwde kom. Dit verbod is ingesteld om problemen met de waterkwaliteit door zuurstofloosheid tegen te gaan. Ook tegen dit verbod treedt het waterschap op.

In de gebieden waar het waterschap geen water kan aanvoeren en zeker op de hoge zandgronden in Oost-Twente zijn er problemen met de droogte. Deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van de neerslag die er valt.


Neerslagtekort

De droogte is er op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar in deze periode. Het neerslagtekort bedraagt ongeveer 200 millimeter, oftewel 200 liter per vierkante meter. Beken en sloten vallen droog en grondwaterpeilen zakken onderuit. Dit brengt schade voor natuur en landbouw met zich mee en kan problemen gaan opleveren voor de waterkwaliteit.

In het Vechtdal zijn de problemen minder groot. Hier kan Vechtstromen op veel plekken water aanvoeren vanuit IJssel en IJsselmeer en is voldoende water beschikbaar voor beregening.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
droogte waterschap vechtstromen Nieuws
Deel dit artikel: