nieuws

Onzekerheid voor boeren door wegvallen PAS, toch vergunning nodig

Toch vergunning nodig voor beweiden en bemesten door PAS
Toch vergunning nodig voor beweiden en bemesten door PAS © Noes Weierink
Een periode van grote onzekerheid breekt aan voor 26 boeren in Overijssel. Doordat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel heeft geveegd, moeten zij alsnog een vergunning aanvragen voor het beweiden en bemesten van hun land. "We kunnen niet anders", laat gedeputeerde Tijs de Bree weten.
De boeren waarom het gaat, ontvingen eerder van de provincie een vrijstelling van vergunningplicht op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) of konden volstaan met een melding. Tegen deze besluiten zijn handhavingsverzoeken ingediend. De provincie heeft deze verzoeken destijds afgewezen, omdat het PAS op dat moment de geldende regelgeving was. Doordat de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard, valt deze grondslag weg en moet alsnog een vergunning worden aangevraagd.
“Als Gedeputeerde Staten zijn wij ons bewust dat er voor deze agrariërs opnieuw een periode van grote onzekerheid aanbreekt. Dit is de reden dat ik bij een aantal van deze bedrijven op bezoek ben geweest om dit besluit uit te leggen. We kunnen op dit moment niet anders dan uitvoeren wat de wet ons opdraagt", zegt gedeputeerde De Bree.
"Tegelijkertijd volgen wij de landelijke lijn om pas daadwerkelijk te gaan handhaven als de boeren in kwestie in de gelegenheid zijn om een vergunning aan te vragen. Dat is nu niet mogelijk. Als Rijk en provincies stellen wij alles in het werk om zo snel mogelijk, een goed en houdbaar alternatief te realiseren voor het PAS. Doel hierbij is om een duurzame balans te vinden tussen bescherming en ontwikkeling van kwetsbare natuur en economische groei”.

Nog geen handhaving

De boeren waar het om gaat, ontvangen deze week een brief van de provincie. Tot er een nieuw vergunningstelsel is, mogen zij gewoon beweiden en bemesten. De provincie zal hier niet op handhaven zolang er geen nieuwe regelgeving is.
Pas als er een nieuw vergunningstelsel is, kunnen vergunningen worden aangevraagd. Zodra het nieuwe stelsel er is, hebben de boeren drie maanden de tijd om een vergunningaanvraag in te dienen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.