Nieuws

Verbod op onttrekking grondwater bij kwetsbare natuur in Twente en deel Salland

Net zo droog als in recordjaar
Net zo droog als in recordjaar © RTV Oost / Jan Colijn
Vanaf morgen is het verboden om grondwater te onttrekken in en rondom kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland. Het gaat om het gedeelte ten zuiden van de Overijsselse Vecht.
Het verbod geldt voor gebieden binnen tweehonderd meter van kwetsbare natuurgebieden. Het gaat hier om ongeveer drie procent van het totale gebied van Waterschap Vechtstromen. Met het verbod hoopt het waterschap (onherstelbare) schade aan kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen.
Grondwateronttrekkingsverbod in Twente en deel Salland
Grondwateronttrekkingsverbod in Twente en deel Salland © Waterschap Vechtstromen

Net zo droog als in recordjaar

In het gebied van Vechtstromen is het voor het tweede jaar op rij net zo droog als in het recordjaar 1976.
Het criterium om een grondonttrekkingsverbod in te stellen is een neerslagtekort van 250 millimeter. Op weerstation Twenthe is een neerslagtekort van 273 millimeter gemeten. Naar verwachting wordt op korte termijn ook bij neerslagstation Hoogeveen de grens van 250 millimeter bereikt (deze is momenteel 246 millimeter). Wanneer neerslag uitblijft, wordt ook ten noorden van de Overijsselse Vecht een grondwateronttrekkingsverbod in de beschermingszone van kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur verwacht.

Beken, sloten en vijvers

In veertig procent van het gebied van Vechtstromen wordt water met pompen vanuit de IJssel en het IJsselmeer in de beken en sloten aangevoerd. Ondanks dat er vanuit de IJssel en het IJsselmeer voldoende water beschikbaar is, blijft de aanvoer kwetsbaar. Door de hitte waren er vorige week storingen bij enkele pompen en gemalen en dit leidde tot een waterpeildaling in Noord-Twente en het Vechtdal
Op de hoger gelegen delen, de overige zestig procent van het gebied van Vechtstromen, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer. "Hier zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag. Ondanks diverse maatregelen om water te sparen, zijn de waterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente laag. Hierdoor komt de waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden onder druk."

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta ziet dat de droogte effect heeft op het watersysteem, maar van een grondwateronttrekkingsverbod is nog geen sprake. 'Er is met name een toename van het neerslagtekort in West- en Noordwest-Overijssel, terwijl in Salland meer neerslag is gevallen', laat het waterschap weten.

De grondwaterstanden zijn op de hoge gronden erg laag voor de tijd van het jaar en zijn vergelijkbaar met de grondwaterstanden rond eind juli vorig jaar. Het grondwaterbeeld in west-Salland is op dit moment gunstiger dan vorig jaar. Hier heeft de neerslag geleid tot een verhoging van de grondwaterstanden.

Vissterfte

Waar problemen zijn of worden verwacht in de aanvoer van water wordt extra onderhoud uitgevoerd, zoals maaien van begroeiing in de watergangen. Waar het waterschap geen water kan aanvoeren, vallen sloten droog. De kwaliteit van het water is volgens het waterschap normaal. Door het warme weer neemt de temperatuur van het oppervlaktewater wel toe en daarmee ook de kans op blauwalg en botulisme. Bij hevige buien is de kans op vissterfte groter.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.