nieuws

Politieke messen geslepen voor financieel debat Haaksbergen

De politieke messen zijn geslepen voor het financieel debat van de gemeente Haaksbergen van vanavond
De politieke messen zijn geslepen voor het financieel debat van de gemeente Haaksbergen van vanavond © RTV Oost
De politiek in Haaksbergen maakt zich op voor een heet avondje. Aan de eerste versie van de Kadernota 2020 mankeerde volgens de gemeenteraad nog het nodige en dus werd er een 'nieuwe' versie gemaakt. In de laatste versie is er weinig veranderd en dus is de grote vraag hoe de gemeenteraad van het financieel noodlijdende Haaksbergen daar vanavond op zal reageren.
Het college ging, nadat de gemeenteraad had gevraagd het huiswerk over te doen, aan het werk tijdens de vakantie en presenteerde onlangs de vernieuwde Kadernota. Daarbij bleek echter dat er onvoldoende financiële middelen zijn om aan de wensen van de gemeenteraad tegemoet te komen. De nieuwbouw van Het Assink-lyceum dreigt vanavond het meest heikele agendapunt te worden.
Wethouder Financiën Louis Koopman benadrukt dat er goed is geluisterd naar het commentaar van de raad op de eerste versie. “We hebben minutieus gekeken naar de ruimte die er was. Op sommige plekken is dat gelukt, op andere niet. De financiële ruimte voor aanpassingen is namelijk minimaal. Het één wel doen, betekent direct dat het andere niet kan. We hopen de raad met deze vernieuwde versie onder meer beter uit te kunnen leggen waarom wij tot de voorstellen zijn gekomen die er nu liggen.”
Of de raad akkoord gaat met deze vernieuwde versie is maar de vraag: ondanks de uitgesproken wens om de nieuwbouw van Het Assink lyceum door te laten gaan, is er nog geen duidelijkheid over de nieuwbouw van de school.
Heet hangijzer
De nieuwbouw van Het Assink-lyceum is een heet hangijzer in Haaksbergen. Beide huidige locaties van de middelbare school zijn verouderd en hebben onderhoud nodig. Omdat het leerlingenaantal de komende jaren naar verwachting zal dalen, zullen de huidige gebouwen te groot worden. Door nieuw te bouwen en de locaties samen te voegen, zouden alle problemen opgelost worden.
Het college van B en W gaf echter aan de nieuwbouw van de middelbare school uit te willen stellen tot 2024. De raad reageerde zwaar verbaasd op dit voorstel en was unaniem dat uitstellen geen optie was. In de vernieuwde Kadernota wordt nog steeds geen knoop doorgehakt: de beslissing over de nieuwbouw zou pas in het najaar van 2019 genomen worden.
Afwaarderen oude N18
Met de aanleg van de nieuwe N18, de Twenteroute, moet de oude N18 afgewaardeerd worden. Het college negeert hier opnieuw een wens van de raad: nog steeds wordt gesproken over extra aanpassingen aan de oude N18 om zo de weg af te waarderen. Wel wordt er minder geld uitgetrokken voor de aanpassingen: van de 1,9 miljoen blijft er ruim 1,6 miljoen over.
Volgens de wethouder is het van belang bepaalde aanpassingen wel te doen omdat anders bepaalde subsidies vanuit de provincie niet meer beschikbaar zouden zijn.
Kulturhus
Het noodlijdende Kulturhus wordt ook in de nieuwe Kadernota gespaard door het college. Door structureel de subsidie te verhogen met 60.000 euro zou het Kulturhus vanaf 2020 geen ernstige verliezen meer draaien. Daarnaast zal gekeken worden of de ruimten van het Kulturhus door Het Assink-lyceum gebruikt kunnen worden.
Het college vraagt de raad specifiek om te kiezen voor instandhouding van het theater en de bibliotheek, te voorkomen dat het Kulturhus failliet gaat en een aantal aanpassingen in de manier waarop het Kulturhus bestuurd wordt.
Verhoging OZB
De verhoging van de OZB staat ook nog steeds genoemd in de nieuwe versie van de kadernota. Zowel voor woningen als niet-woningen zou een stijging van 10 procent van deze gemeentelijke lasten nodig zijn. De huidige tarieven van de OZB liggen 9,9 procent boven het landelijk gemiddelde. Voor een woning met een gemiddelde waarde van 231.000 euro moet nu 28 euro meer betaald worden dan gemiddeld. Met het nieuwe tarief komt daar nog eens 31 euro bovenop.
Eigenaren van winkelpanden en bedrijfspanden krijgen een flinke lastenstijging. Waar op dit moment het tarief 11 procent lager ligt dan het landelijk gemiddelde, wordt een verhoging voorgesteld tot tien procent boven het gemiddelde. Een bedrijfs- of winkelpand met een waarde van 500.000 euro gaat de eigenaar ongeveer 300 euro per jaar kosten en de gebruiker 180 euro per jaar.
Politieke messen geslepen
De cruciale vraag is hoe de gemeenteraad vanavond zal reageren op de vernieuwde Kadernota. De politieke messen voor het debat van vanavond lijken alvast geslepen. Meerdere politici hebben namelijk openlijk al forse kritiek geuit op het feit dat het college z'n huiswerk onvoldoende zou hebben gemaakt.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.