nieuws

CDA Overijssel: 'Boeren moeten vrij kunnen bemesten en beweiden'

Koeien in de wei
Koeien in de wei © RTV Oost
Het CDA in Overijssel is niet te spreken over het schrappen van de vrijstelling voor boeren die hun weiland willen beweiden en bemesten. Die vrijstelling is uit de omgevingsverordening gehaald in afwachting van een landelijke regeling voor boeren die hun vee in de wei willen zetten of mest willen uitrijden. 
Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eerder dit jaar, hebben boeren een vergunning nodig voor het beweiden en bemesten. Deze uitspraak is juridisch bindend en geldt ook voor Overijssel.
Het CDA overweegt een amendement in te dienen in de Provinciale Staten dat er toe moet leiden dat in afwachting van de landelijke regeling voor bemesten en beweiden boeren wel de vrijheid moeten krijgen om aan de gang te gaan zonder papierwerk en vergunningen. Gedeputeerde Staten van Overijssel moeten zich daarvoor sterk maken. "De huidige situatie is voor boeren onwerkbaar", aldus het CDA.  

Extra wijziging

"Op 25 september gaan we in Provinciale Staten de gewijzigde omgevingsverordening bespreken. Eigenlijk zouden we dat in juni al doen en was het een hamerstuk. Omdat er ook een wijziging werd voorgesteld, om herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden vrij te stellen van vergunningsplicht en hier geen inspraak mogelijkheid is geweest, hebben we besloten om de vaststelling uit te stellen. Inmiddels is inspraak wel mogelijk geweest. Tot 28 augustus heeft het stuk ter inzage gelegen. Groot was onze verbazing toen bleek dat het voorstel, ten opzichte van de versie van juni, verder is aangepast. De vrijstelling voor de vergunningsplicht van beweiden en bemesten is in het nieuwe voorstel geschrapt, terwijl hier in juni nog geen sprake van was. Een vreemde gang van zaken en wat ons betreft niet wenselijk”, licht Karin van der Toorn van het CDA toe.
Minister Schouten heeft beloofd alles op alles te zetten, zodat boeren hun vee kunnen blijven beweiden en hun land bemesten. Van der Toorn: “Het besluit om vooruitlopend hierop de vrijstelling uit de omgevingsverordening in Overijssel te schrappen, heeft het CDA zeer verrast. Daarnaast vinden we het teleurstellend dat er geen communicatie is geweest naar stakeholders over deze wijziging.”
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.