1544 projecten in Overijssel in de knel door stikstofuitspraak Raad van State

In Overijssel worden 1544 projecten mogelijk geraakt door de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Eind mei bepaalde de RvS dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Provincie Overijssel heeft een inventarisatie gemaakt van alle projecten die mogelijk vertraagd worden of niet kunnen doorgaan.

Samen met gemeenten en waterschappen is bekeken hoeveel en welke soorten projecten binnen de provincie mogelijk in de knel komen. 

Woningbouwprojecten 

Uit de lijst van de provincie wordt duidelijk dat van alle projecten die in Overijssel geraakt dreigen te worden het in de helft van de gevallen gaat om woningbouwprojecten. Vooral kleinere projecten tot 49 woningen, maar ook tientallen grote projecten lopen gevaar. Bij grote bouwprojecten moet je denken aan plannen voor 250 tot 500 woningen of meer.

Problemen dreigen er ook voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Overijssel waar bedrijven gepland zijn die zijn ingedeeld in milieucategorie vier. Dat gaat het over bewerkingsfabrieken voor vleesafval, mengvoeders en verf- en lakfabrieken. 

Landbouw

Ook een aantal waterveiligheidsprojecten van waterschappen in Overijssel staat op de provinciale lijst. Net als 35 projecten bij wegen en waterwegen. Ook landbouwbedrijven worden stevig geraakt. 167 land- en tuinbouwbedrijven verkeren in onzekerheid of uitbreiding of verplaatsing van het bedrijf door kan gaan. 

En boeren weten ook nog steeds niet of ze hun koeien wel de wei in mogen laten of mest mogen uitrijden.

Projecten nader bekijken

De provincie geeft alleen een inschatting van het aantal projecten dat mogelijk geraakt wordt door de stikstofuitspraak. De provincie heeft gemeenten en waterschappen niet gevraagd naar details. Daarom kan niet worden aangegeven om welke specifieke projecten het gaat. Of alle ruim 1500 projecten ook daadwerkelijk geraakt zullen worden door de stikstofuitspraak moet per project nader worden bekeken. 

Minister Schouten stuurt volgende week een brief naar de Tweede Kamer over de omvang van de problemen. Landelijk gaat het om 18000  projecten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: