nieuws

Landbouworganisatie LTO Noord: 'Halveren veestapel is niet aan de orde'

Het plan van D66 om de veestapel in Nederland met de helft te verkleinen is onrealistisch en gaat veel te ver. Dat is de reactie van landbouworganisatie LTO-Noord op de maatregel die de landelijke regeringspartij wil nemen om de stikstofuitstoot te verminderen.  
"Om te stellen dat de uitstoot van schadelijke stikstof een probleem is dat grotendeels door de landbouwsector wordt veroorzaakt is gewoon niet waar. De stikstof is een landelijk probleem, waaraan ook mobiliteit, bouw en industrie bijdragen", zegt woordvoerder Ben Haarman van LTO-Noord. Het is wat hem betreft te kort door de bocht om de oplossing te zoeken in het halveren van de veestapel. "Ik heb daar maar een antwoord op: "Het is niet aan orde."

'Weten waar je het over hebt'

Volgens de belangenbehartiger van de landbouw zullen alle sectoren moeten worden doorgemeten op hun aandeel in de stikstofuitstoot. "Dan is het veel realistischer om op basis van die cijfers te kijken waar je stappen kunt en moet zetten. Dan weet je waar je het over hebt."
Na de boodschap van D66 regende het telefoontjes van geschrokken en verontruste boeren bij LTO. "Je hebt het over mensen die zeven dagen per week keihard werken aan het produceren van eerlijk voedsel, een stukje vlees. Zij krijgen te horen dat de helft van hun vee weg moet. Dat is gewoon een mes in de rug."

Betrokken bij de natuur

Haarman wijst er op dat boeren in Overijssel betrokken zijn bij 23 natura-2000 gebieden in de provincie. "Zij houden in hun bedrijfsvoering al rekening met de natuur en leveren nadrukkelijk hun bijdrage aan het beperken van de stikstof uitstoot op hun bedrijf in de natura 2000-gebieden. Dan helpt dit plan van D66 dat er overheen komt niet echt."
De landbouwwoordvoerder voorspelt dat niet veel boeren mee zullen gaan met de voorgestelde maatregel om hun veestapel in te krimpen. "Mag ik er op wijzen dat de veestapel in Nederland sinds 1990 al reeds is teruggebracht van 2 miljoen naar 1,2 miljoen melkkoeien? En dat de landbouw de uitstoot van ammoniak met 64 procent heeft gereduceerd?"
'Boeren worden geholpen in de transitie naar kringlooplandbouw' 
Boeren worden juist geholpen met de plannen voor halvering van de veestapel, stelt fractievoorzitter Wybren Bakker van D66 in Overijssel. "Ik ben blij dat het plan nu eens naar buiten wordt gebracht. We praten namelijk ook over een transitie van de agrarische sector, de stap van intensieve landbouw naar kringlooplandbouw. Dat is wat we willen en waar minister Carola Schouten ook 200 miljoen euro beschikbaar voor heeft gesteld: een nieuwe manier van boeren, die beter is voor de aarde, de gezondheid en de natuur. Bovendien, als we het goed doen, levert het ook meer inkomsten op. Burgers moeten dan wel bereid zijn meer te betalen voor hun stukje vlees."
Als het aan D66 ligt, moet er nog meer geld worden vrijgemaakt om boeren te helpen om de overstap te maken naar kringlooplandbouw, of helemaal te stoppen. De winst in de halvering van de veestapel is volgens Bakker met name te halen bij pluimveebedrijven en varkenshouderijen. Met vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens komt er in de stikstofuitstoot ruimte vrij voor woningbouw voor starters. "Dat is wat we ook graag willen in Overijssel."                   
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.