Minister reageert op vragen over Lelystad Airport, Kamerleden ontstemd

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag gereageerd op de vragen van de Kamerleden in het debat over de luchtvaart en Lelystad Airport. De minister wil niet in gaan op het concept-besluit vanuit Brussel. Veel Kamerleden zijn ontstemd over de antwoorden van de minister.

De Europese goedkeuring voor de VerkeersVerdelingsRegeling (VVR) is nog niet definitief en tot die tijd heeft het volgens Van Nieuwenhuizen geen zin om erover van gedachten te wisselen. Daarmee gaat ze ook voorbij aan de duidelijke en herhaalde oproep vanuit de Kamer; geen autonome groei op Lelystad Airport. "Eerst moeten we concreet zien te krijgen wat er mogelijk is."

Wrevel
Er is wrevel over de antwoorden van de minister. Volgens Van Raan (PvdD) vertelt de minister regelmatig feitelijke onjuistheden. Omdat de Kamerleden de minister slechts twee keer mogen interrumperen, besluit hij al snel om zich stil te houden. Ook Kamerlid Corrie van Brenk van 50+ vraagt zich hardop af wat ze hier doet. "Ik stel heldere vragen en ik wil gewoon antwoord." Maar ook zij vindt geen gehoor bij de minister.

Lelystad Airport
De minister wil, ook na herhaalde verzoeken daartoe, niet ingaan op de inhoudelijke materie achter de VVR. "Het gaat te ver om nu al diep in een discussie te duiken." Die reactie levert hoongelach op vanuit de Kamer en ook vanuit de zaal. "Dat is toch waar we hier voor zitten?", stelt SP-Kamerlid Cem Lacin.


Laagvliegroutes
Meerdere vragen zijn gesteld aan de minister, als het gaat om de vliegroutes van en naar Lelystad. Er heeft inmiddels een kleine wijziging plaats gevonden in de routes, waardoor toestellen vanaf Wezep sneller kunnen klimmen in het luchtruim. Volgens de minister komt er met de herindeling van het luchtruim in 2023 ook een einde aan de laagvliegroutes.

Luchtkwaliteit
Het kabinet heeft volgens Van Nieuwenhuizen grote ambitie om de lucht schoner te maken via het schone-lucht-akkoord. Ze is op de hoogte van de tussentijdse uitkomsten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van Nieuwenhuizen wil vooralsnog niet vooruitlopen op die bevindingen, vooral ook omdat nog niet duidelijk is wat voor de volksgezondheid de lange termijn effecten zullen zijn van de ultrafijnstof-uitstoot. Wel heeft de minister het RIVM gevraagd een lange termijn-actieplan te maken, hoe we moeten omgaan met (ultra)fijnstof.

Onderzoeksraad voor Veiligheid
In een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de rijksoverheid stevige kritiek gekregen op het waarborgen van de veiligheid, met name rondom Schiphol. De Onderzoeksraad deed ook aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren.

Diverse Kamerleden willen dat de minister hierin actie onderneemt en vragen waarom dat nog niet is gebeurd. Van Nieuwenhuizen: "Veiligheid staat op prioriteitenlijst 1, 2 en 3. Die noodzaak staat buiten kijf. Dat kunnen we pas goed regelen in de nieuwe Luchtvaartnota. Maar de tussenliggende periode zou je kunnen overbruggen met kleine stapjes groei."

Schoner en stiller vliegen
Van Nieuwenhuizen zegt dat vliegen over korte afstanden inmiddels op de Europese agenda staat. De minister is voorstander om de trein meer te promoten zodat dat de duurzaamheid ten goede kan komen. Dit zegt ze in reactie op het nieuws dat vakantievlieger Tui gisteren liet weten dat de touroperator niet langer wil vliegen tussen Amsterdam en Parijs. De maatschappij wil daarmee bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Wanneer het volgende overleg plaatsvindt, is nog niet bekend. Pas dan worden de ministeriële antwoorden op de 181 Kamervragen verwacht. Wellicht is er dan ook meer bekend over de goedkeuring uit Brussel.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: