nieuws

PvdA ziet kansen voor meer woningbouw in Overijssel na troonrede

Woningbouw
Woningbouw © RTV Oost
De troonrede biedt kansen om de problemen rond (sociale) woningbouw in Overijssel aan te pakken. Dat stelt de PvdA in Provinciale Staten. De partij wil van het provinciebestuur weten welke maatregelen te verwachten vallen. 
"Om sneller en meer woningen te kunnen bouwen voor starters en middeninkomens, komt er een woningbouwimpuls en krijgen corporaties die meer sociale woningen bouwen een korting op de verhuurdersheffing." Dat las de koning gisteren voor tijdens de troonrede. Meer betaalbare woningen moeten er komen dus en de regering wil de bouw daarvan financieel aantrekkelijk maken voor corporaties.
Ook in de aankondiging van de koning dat er een warmtefonds komt als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen, ziet de PvdA een kans voor Overijssel. 

Zelf bouwen

Overijssel kampt met een tekort aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen was dat een belangrijk onderwerp. PvdA kwam met het meest ambitieuze plan door in haar verkiezingsprogramma te stellen dat de provincie zelf maar woningen moest gaan bouwen, omdat de markt het probleem niet oploste. 
In Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel gaven inwoners van Overijssel ook aan dat woningbouw hoog op de politieke agenda moest worden gezet. PvdA ziet in de plannen van het kabinet nu een kans voor Overijssel en wil van het provinciebestuur weten hoe die kans benut gaat worden, zodat meer (sociale) woningen gebouwd worden. 

Reactie gedeputeerde

Gedeputeerde Monique van Haaf vindt het nog te vroeg om te zeggen hoe de maatregelen die het Rijk wil nemen, uitpakken voor Overijssel.
Op het provinciehuis proberen ambtenaren daar deze week meer duidelijkheid over de krijgen.
Wel kondigt Van Haaf aan dat binnenkort over woningbouw wordt gesproken met gemeenten in Overijssel. Begin november wordt een grote conferentie gehouden in Overijssel waarbij de provincie samen met gemeenten en andere betrokkenen om tafel gaat voor een plan van aanpak.

Meer lezen over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel, klik of tik op onderstaande afbeelding

Enschede

Ook gemeenten zien kansen om de schaarste op de woningmarkt aan te pakken na het verhaal van de koning. CDA in Enschede wil van het gemeentebestuur weten of er al gesprekken gaande zijn om te bekijken of een deel van het geld dat de regering beschikbaar stelt naar Enschede kan. 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.