Hengelose wijk van aardgas af: "Wat geet mie dat kosten?"

Bezorgdheid over hoge kosten, onzekerheid, vertraging, maar ook tevredenheid en warme voeten. Het proefproject met het aardgasvrij maken van een aantal woonwijken levert na het eerste jaar zeer uiteenlopende resultaten op. Uit een rondgang van de regionale omroepen langs verschillende pilotwijken, waaronder de Hengelose wijk De Nijverheid, blijkt dat de ervaringen heel wisselend zijn. In de Nijverheid is de meest gestelde vraag: "Wat geet mie dat kosten?" 

Uit de rondgang blijkt dat burgers betaalbaarheid en rechtvaardigheid de belangrijkste criteria vinden. Het gaat dan om kosten die moeten worden gemaakt voor de aanschaf of aanleg van nieuwe apparatuur. Tonny Noordman is voorzitter van het BewonersOverleg de Nijverheid (BON). De huizen daar worden naar alle waarschijnlijkheid aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Hengelo, dat gebruik maakt van de restwarmte van AkzoNobel. De aansluitkosten liegen er niet om en zijn vooral voor huiseigenaren een struikelblok, weet Noordman. 

tekst gaat verder onder de video

Milieubewuste bewoners

In de Nijverheid staan ruim tweeduizend huizen. Ongeveer de helft daarvan is bezit van woningcorporatie Welbions. De huurders zien de noodzaak om van het aardgas af te gaan wel in, zegt Bert Schipper van Welbions, hoewel ze ook tevreden zijn met de huidige situatie. 

tekst gaat verder onder de video

Sentiment

Het sentiment onder eigenaren van een koophuis is anders, vertelt Tonny Noordman. "Als ik het kostenplaatje aan ze voorleg en ze zien alleen al de aansluitkosten op het warmtenet, dan is er geen huiseigenaar die zegt 'Ik doe mee', ze wachten liever af." Aan het einde van de rit telt alleen de rekening. Zowel bij huurders als bij woningeigenaren.

tekst gaat verder onder de video

Warmtenet loopt voorop

Hoe en wanneer de bewoners van de Nijverheid van het aardgas af gaan is nog onbekend. Welbions hoopt de klus over vijf jaar, maar liefst eerder geklaard te hebben. Momenteel is het bestaande warmtenet de voornaamste kandidaat om de rol van de cv-ketel over te nemen. Voor een ander alternatief, het zogeheten all-electric concept, zijn de huizen niet geschikt. Een minder ingrijpende oplossing is de plaatsing van hybride-warmtepompen naast de cv-ketels. Een oplossing waar Welbions eigenlijk niet aan wil, omdat het slechts uitstel van executie is. Ook waterstof en groen gas als warmtebronnen worden genoemd.

tekst gaat verder onder de video

Anders verwarmen en koken

Voor zowel huurders als woningeigenaren geldt dat de overgang van aardgas naar een andere warmtebron flinke gevolgen heeft. Zo zullen veel wijkbewoners moeten wennen aan een andere manier van koken. Het aloude gasfornuis moet plaatsmaken voor een keramische- of inductiekookplaat. De huurders van Welbions worden wat dat betreft in de watten gelegd.

tekst gaat verder onder de video

Slimme bewoners

Het BewonersOverleg de Nijverheid sloot in oktober 2018 aan bij de gesprekken over het aardgasvrij maken van de woonwijk. Tonny Noordman mag inmiddels specialist worden genoemd op dit vlak, en met hem nog meer wijkbewoners.

tekst gaat verder onder de video

Pilot met 27 gemeenten
In veel gemeenten worden plannen gemaakt om woonwijken op termijn aardgasvrij te maken. Een jaar geleden is een project gestart met 27 wijken die met subsidie van het Rijk mogen experimenteren. In iedere provincie is er minimaal één wijk. De kennis die wordt opgedaan in deze zogenoemde proeftuinen wordt gebruikt voor het aardgasvrij maken van andere wijken. Dit moet bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De kleinste wijk, met 38 huizen, ligt op Vlieland, de grootste wijk is het Rotterdamse Pendrecht met 1900 woningen. In totaal gaat het om 18.000 huizen. Er is tien jaar uitgetrokken voor de pilot.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: