nieuws

Zwolse wijk mislukte liquidatie onveilig? De cijfers zeggen wat anders

Zwolse wijk mislukte liquidatie onveilig? De cijfers zeggen wat anders
Zwolse wijk mislukte liquidatie onveilig? De cijfers zeggen wat anders © News United / Stefan Verkerk
Na meerdere overvallen en een mislukte liquidatie staat de Zwolse wijk Stadshagen in het middelpunt van de belangstelling. Maar hoe veilig is die wijk - 'bewaakt' door vier wijkagenten - nu eigenlijk? Terwijl veel wijkbewoners zich tijdens recente bewonersbijeenkomsten juist beklaagden over de vermeende toegenomen criminaliteit, wijzen de cijfers juist het tegendeel uit. Zo blijkt uit cijfers, opgevraagd door RTV Oost. Of dalen die cijfers omdat de wijkbewoners denken dat aangifte doen weinig zijn heeft...?
door Jan Colijn en Gerben Oost
De spraakmakende schietpartij vorige maand leidde tot grote onrust in de buurt. Dusdanig zelfs dat burgemeester Peter Snijders het slachtoffer een wijkverbod oplegde, een hoogst ongebruikelijke maatregel.

Klagende buurtbewoners

Tijdens een besloten bijeenkomst tussen omwonenden en de autoriteiten - onder wie burgemeester Snijders - beklaagde de buurt zich over een toegenomen onveiligheidsgevoel. Met name werd geklaagd over vermeende drugsoverlast. Tijdens de bijeenkomst kwam ook aan de orde dat in de buurt Breecamp, waar de schietpartij zich voltrok, vanaf nog een tweede locatie in drugs zou worden gehandeld.

Wijkagenten

Ook stelden ze aan de kaak dat ze vier wijkagenten voor een wijk ter grootte van Meppel onvoldoende vinden. Daarbij wezen ze erop dat Stadshagen op termijn 40.000 inwoners moet tellen, terwijl er volgens de landelijke norm voor iedere 5.000 inwoners een agent beschikbaar zou moeten zijn.
Overigens kregen ze daarbij politieke bijval van raadslid Spaans (CDA), dat vragen stelde of na enkele recente meerdere zware geweldsincidenten het huidige aantal van vier wijkagenten wel genoeg is. Los van de mislukte liquidatie kwam Stadshagen ook in het nieuws met de vermeende liquidatie van een Zwolse rapper die in deze wijk woont.
Voor RTV Oost waren die incidenten aanleiding de criminaliteitscijfers voor de wijk Stadshagen op te vragen.

Dalende cijfers

Uit de zogenoemde veiligheidsindex blijkt dat de criminaliteit de afgelopen jaren in Stadshagen zou zijn gedaald. Daarbij gaat het om de jaren 2012 tot en met 2017. Het totaal-aangiften daalde over die jaren van 599 naar 484. Dit zijn overigens de laatst beschikbare cijfers.
Zo daalde de woningcriminaliteit in die periode van 66 naar 39 inbraken, het aantal autokraken ging terug van 134 naar 74. Tegelijk nam het aantal bedrijfsinbraken af van 33 naar 12.

Dalende trend

Over de hele linie zet de trend zich door. Het aantal vermogensdelicten (onder meer diefstal, heling en verduistering) ging fors onderuit van 70 naar 44 incidenten. Het aantal geweldsdelicten daalde licht: van 59 naar 54.
Het aantal incidenten rond de zogenoemde aantasting van de openbare orde en ruimte ging terug van 124 naar 87. Daarbij gaat het niet alleen om vandalisme en baldadigheid, maar ook personen die niet voldoen aan een bevel van de politie, verzet plegen of een valse identiteit opgeven.
De categorie 'overige misdrijven' bleef vrijwel gelijk: van 75 naar 79 aangiften.

Uitzondering op de regel

Uitzondering op de regel vormen de zedendelicten: die stegen licht van 7 naar 9 misdrijven. In de categorie illegale handel verdubbelde het aantal delicten zelfs van 31 naar 86 aangiften. Daarbij gaat het onder meer om het bezit, de handel en de productie van hard- en softdrugs. Maar ook mensensmokkel en het bezit en de handel in (vuur)wapens vallen hieronder.
De cijfers zijn afkomstig van de gemeente Zwolle, zo laat een woordvoerder weten. "Daarvoor baseren wij ons op diverse bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)."

Aangiftebereidheid

Terugkerende vraag bij dergelijke politiecijfers is de zogenoemde aangiftebereidheid. Of er inderdaad sprake is van een daling of dat slachtoffers of andere gedupeerden er geen heil meer zien in om aangifte te doen, waardoor er een vertekend beeld ontstaat. Een politiewoordvoerder laat weten daar niet specifiek op te kunnen reageren en verwijst door naar onderzoek door onder meer het CBS.
Volgens het CBS wordt landelijk gezien van alle veelvoorkomende criminaliteit - waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten - slechts 36 procent bij de politie gemeld. Van 27 procent wordt uiteindelijk ook aangifte gedaan. Dit blijkt uit onderzoek in 2016.
"De meldings- en aangiftebereidheid vertoonde het afgelopen decennium een dalende trend, maar is de laatste jaren gestagneerd", aldus het CBS.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.