nieuws

Farmers Defence Force eist woensdag toezeggingen van minister-president Rutte en minister Schouten

Boerenprotest op Malieveld
Boerenprotest op Malieveld © RTV Oost
De aangekondigde boerenactie van Farmers Defence Force van woensdag 16 oktober begint negen uur 's ochtends bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De boeren vinden dat de dienst schimmige methoden gebruikt in de berekening van stikstof die door de agrarische sector wordt uitgestoten. 
De boeren voelen zich in een hoek gedrukt en vinden dat andere vervuilers zoals de industrie en luchtvaart niet naar rato worden meegenomen en dat de agrarische sector willens en wetens wordt afgebroken in Den Haag. De oproep om met trekkers, bussen en auto's naar Bilthoven te gaan wordt massaal gedeeld via social media. Opnieuw wordt verkeersoverlast verwacht.
Farmers Defence Force legt in een brief uit waarom ze naar het RIVM gaan. "De methodes van het RIVM zijn verwerpelijk, de meetstations staan bovenop een riool of naast een intensief pluimveebedrijf. Dat vertekent het beeld en vervuilt het stikstofdebat."

Binnenhof bezetting

Na de actie bij het RIVM wil de stoet met trekkers en bussen richting het Binnenhof gaan. Het streven is een gesprek met minister-president Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw. Farmers Defence Force zegt dat ze willen dat de regering de, in hun ogen redelijke eisen, inwilligt. 
Die eisen zijn: geen eliminatie van boerenbedrijven, juiste onafhankelijke metingen en pas daarna maatregelen nemen en geen inbreuk op grondrechten.

Boer en burger

Na het grote boerenprotest op het Malieveld is deze actie hoognodig, aldus de organisatie. "De steun die wij krijgen, van boeren en burgers voor deze tweede actiedag is hartverwarmend. De Nederlandse boer en burger weten wat er op het spel staat. Namelijk de toekomst van het platteland en onze voedselvoorziening."
Hoe de actie gaat verlopen en hoe lang deze duurt ligt volgens de boeren aan de opstelling van Rutte en Schouten.

Twijfel onder boeren

Binnen de agrarische sector is twijfel over de actie van Farmers Defence Force (FDF). Op 1 oktober heeft de politiek een termijn van vier weken gekregen om te reageren op de zogeheten Agractie op het Malieveld. FDF gaat dus nu al eerder protesteren. Er zijn boeren die zeggen dat deze actie te fel is, te veel overlast gaat geven voor de burger en dat het de gekregen steun tenietdoet.

Bedankontbijt

De dag na de FDF-actie willen de boeren een Boer-Burger bedankontbijt aanbieden aan burgers in Den Haag. Dit om het verwachte ongemak en overlast van de protesten op 16 oktober enigszins te verzachten. Aansluitend volgt een Tour de Boer sightseeing door Den Haag langs overheidsgebouwen waar de boeren een relatie mee hebben. Het verzoek is om enorme stapels papier bij die gebouwen te leggen, typerend voor de enorme administratie en nutteloze bergen papier die boeren moeten invullen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.