PvdA Overijssel zet vraagtekens bij bollenproef in waterwinningsgebied Ommen

De mogelijke bollenproef in een grondwaterwinningsgebied in Ommen wekt weerstand op bij de Overijsselse PvdA-fractie. "De bollenteelt gebruikt veel bestrijdingsmiddelen die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van ons grondwater," zegt woordvoerder Niels van der Hoorn.

Het Ommer gemeentebestuur wil groen licht geven voor een pilot met bloembollenteelt in het drinkwaterwingebied. Een aantal Ommenaren maakt zich zorgen over de kwaliteit van hun drinkwater als de proef doorgaat, ondanks dat de proef gewasbeschermingsmiddelen niet toestaat. Ook de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek heeft protest aangetekend.

"Wij begrijpen dan ook niet dat experimentele bloementeelt gepland wordt midden in een waterwingebied", vervolgt de PvdA'er. Daarmee sluit de fractie zich aan bij de Volkspartij Ommen Vooruit (VOV). VOV-raadslid Gerrit de Jonge liet vorige week tijdens de raadsvergadering weten dat zijn partij pertinent tegen het experiment is. 

Kwaliteit garanderen

Van der Hoorn: "Als we in de toekomst goed drinkwater willen garanderen moeten we nu goede voorzorgsmaatregelen nemen. Dat betekent wat mij betreft 'bij twijfel niet doen'. En ik heb gerede twijfels over nut en noodzaak van dit experiment, helemaal op deze locatie. Waarom plan je zoiets niet buiten een waterwingebied?”

De PvdA wil van het provinciebestuur weten wat zij denkt van de bollenproef. En, mocht het experiment doorgaan, hoe de provincie toezicht en handhaving gaat organiseren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: