nieuws

Oldenzaal wil ondanks financiële tekorten blijven investeren in de stad

Begroting Oldenzaal: investeren ondanks tekorten
Begroting Oldenzaal: investeren ondanks tekorten © RTV Oost
Ondanks financiële tekorten hebben burgemeester en wethouders van Oldenzaal een begroting voor 2020 opgesteld, waarin wordt voorgesteld de ambities die er zijn voor de stad overeind te houden. Het college stelt een aantal ingrepen voor om de financiële tekorten op een verantwoorde manier te beperken. Over de financiële positie van de gemeente zijn geen directe zorgen, blijkt uit een scan van de provincie.
De grootste oorzaak van het tekort is de te lage compensatie van het Rijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. "De tekorten van Oldenzaal zijn naar objectieve maatstaven niet hoog en de reservepositie redelijk stevig. Wel dreigt de algemene reserve zonder aanvullende maatregelen in de huidige planperiode beneden de door de gemeente zelf benoemde ondergrens te komen."
Er is een tekort van 990.000 euro, dat gedekt wordt uit de reserves. Ook de komende twee jaar verwacht het college een tekort op de begroting. De ingrepen die het college voorstelt zijn niet genoeg om de tekorten volledig te dekken.

Blijvend investeren

Het college wil dus wel blijven investeren in de ontwikkeling van de binnenstad, het verbeteren van de openbare ruimte en de binnensportaccommodaties, het bieden van passende huisvesting aan scholen en de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. 
"Daarnaast is er extra geld gereserveerd om ondermeer te kunnen investeren in projecten die bijdragen aan Oldenzaal als aantrekkelijke woonstad, de aanpak van verkeersknelpunten en de duurzaamheidsagenda van Noordoost Twente."

OZB-verhoging

Om de tekorten te beperken wordt onder meer voorgesteld om een aantal projecten te verschuiven, minder geld te reserveren voor de amtelijke organisatie en een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB)
De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel van het college.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.