Nieuws

Jongeren slepen gemeente Kampen voor de rechter en eisen pgb op

De cliënten en Jennieke Dorgelo (derde van rechts) voor het pand van IkZijnWij in Kampen
De cliënten en Jennieke Dorgelo (derde van rechts) voor het pand van IkZijnWij in Kampen © Jennieke Dorgelo
Vijf cliënten van zorgaanbieder IkZijnWij uit Kampen eisen voor de rechtbank hun persoonsgebonden budget (pgb) op bij de gemeente Kampen. Directeur-bestuurder Jennieke Dorgelo van IkZijnWij volgt de procedures met spanning. Haar zorginstelling biedt de jongeren al maanden zorg, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Een faillissement dreigt.
De cliënten waar het over gaat zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. Eén van hen verblijft bij de zorgaanbieder in een begeleide woonomgeving. De andere vier wonen bij IkZijnWij in een beschermde woonomgeving. Ze hebben één ding gemeen, ze voelen zich thuis bij IkZijnWij en zijn tevreden over de zorg die ze ontvangen. Om die reden vroegen ze een pgb aan bij de gemeente Kampen. Met een pgb kunnen ze namelijk zelf hun zorgaanbieder uitkiezen, in dit geval dus IkZijnWij.
De gemeente Kampen wees de pgb-verzoeken echter af en verstrekte de vijf 'zorg in natura'. Maar dat willen de cliënten juist niet, want met deze regeling (‘zorg in natura’) kunnen ze niet blijven wonen bij IkZijnWij.

Budget passend bij situatie

De vijf jongeren worden bijgestaan door jurist Kevin Wevers uit Aalten. Hij vindt dat de gemeente Kampen onzorgvuldig omgaat met de belangen van zijn cliënten. "Ze hebben een natte vinger in de lucht gestoken en de pgb’s geweigerd. Daar zijn wij het niet mee eens. Mijn cliënten willen een normaal pgb. Een budget dat past bij hun situatie."
De weigering van de pgb-budgetten treft niet alleen de jongeren. Het dupeert ook ondernemer Jennieke Dorgelo van IkZijnWij. "Al vanaf januari wordt de zorg die wij aan deze jongeren verlenen niet betaald. Maar ze wonen en ontvangen de zorg dag en nacht nog steeds hier", zegt Dorgelo die weigert de jongeren op straat te zetten.
De jongeren worden doorverwezen naar een daklozenopvang
Ondernemer Jennieke Dorgelo

"Waar moeten ze dan naartoe?", vraagt ze zich hardop af. "Vanwege lange wachtlijsten kunnen ze niet bij andere zorgaanbieders terecht. De gemeente biedt geen goede alternatieven. Die verwijst ze door naar de Herberg in Zwolle. Maar dat is een daklozenopvang. Daar komen ze tussen zwervers en drugsgebruikers te zitten. Bovendien zijn ze niet dakloos. De gemeente maakt hen dakloos. Nu is hun situatie onder controle. Ze veroorzaken geen overlast. 's Nachts is er een slaapwacht. Er is een zorgplan voor hen. Ze zijn tevreden met de situatie zoals die nu is."

Faillissement dreigt

Maar van tevreden cliënten alleen kan Dorgelo haar bedrijf niet draaiende houden. Daarvoor moet er meer geld binnen komen. "Ik ga bijna failliet", zegt Dorgelo. Met de inkomsten van andere bedrijfsactiviteiten zoals de dagopvang voor ouderen en het bieden van huishoudelijke hulp bij mensen thuis kan ze het gemis aan inkomsten bij de jongeren niet opvangen.
Ondernemer Dorgelo staat op het punt om, net als de jongeren, ook een gerechtelijke procedure te beginnen tegen de gemeente Kampen waarmee ze de geleden financiële schade op de gemeente wil verhalen. "We hebben geprobeerd om er via gesprekken uit te komen met de gemeente. We hebben rond de tafel gezeten met de wethouder en met ambtenaren. Dat heeft niets structureels opgeleverd."
Lees hier de reactie van de gemeente Kampen: "Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede zorg voor onze inwoners. De kwaliteit van de zorg moet op orde zijn en cliënten moeten de zorg ontvangen die nodig is. Om dit te waarborgen, hebben de elf gemeenten in regio IJsselland, waaronder Kampen, de toegang voor begeleid wonen en beschermd wonen gemandateerd aan GGD IJsselland. Daar zit de kennis en expertise. De Centrale Toegang van GGD IJsselland beoordeelt aanvragen en geeft namens de gemeenten indicaties af voor begeleid wonen en beschermd wonen. Hierbij toetsen ze aanvragen op veiligheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid. Centrumgemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de contractering van zorgaanbieders betreft Zorg in natura financiering.
Wanneer cliënten een afwijzing van een verzoek tot indicatie krijgen, kunnen zij daar bezwaar tegen maken bij de centrale toegang van de GGD. Wanneer dit bezwaar ongegrond wordt verklaard, heeft de cliënt de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.
In dit verhaal zijn procesmatig alle stappen ondernomen. Als gemeente zijn wij continu in gesprek met de betrokken zorgaanbieder. De GGD is continu in contact met cliënten indien het een melding voor beschermd of begeleid wonen betreft."

"Gemeente neemt verantwoordelijkheid niet"

Jennieke Dorgelo vraagt zich ondertussen af waarom de gemeente Kampen haar verantwoordelijkheid niet neemt ten opzichte van de jongeren. Volgens haar schermt de gemeente Kampen ten onrechte met een rapport dat toezichthouder GGD IJsselland in januari opgestelde en waarin op- en aanmerkingen staan over de manier van werken bij IkZijnWij.
In die rapportage is ook het beschermd wonen benoemd en gecontroleerd. "Maar in januari had de afdeling Centrale Toegang van GGD IJsselland daarvoor nog geen geldige indicaties afgegeven", zegt Dorgelo. "Bovendien heeft een andere cliënt van mij in juni de rechter met succes om een pgb gevraagd. In zijn uitspraak zegt de rechter zelfs dat het GGD-rapport geen reden is om de pgb voor mijn cliënt te weigeren."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.