Nieuws

Gemeente Kampen: 'Niet handig dat IkZijnWij onbetaald zorg verleent aan jongeren'

Zorgondernemer Jennieke Dorgelo en vijf cliënten
Zorgondernemer Jennieke Dorgelo en vijf cliënten © Jennieke Dorgelo
De gemeente Kampen vindt het "niet handig" dat zorgaanbieder IkZijnWij zorg blijft verlenen aan vijf jongeren, terwijl daar geen inkomsten tegenover staan. Dat de zorginstelling van Jennieke Dorgelo daardoor in financiële problemen komt, is volgens de gemeente onnodig, want er zijn andere plekken beschikbaar.
Zorgondernemer Jennieke Dorgelo van IkZijnWij luidde vorige week de noodklok. Ze stelde dat de zorg aan de jongeren door moet gaan, omdat de jongeren volgens haar vanwege lange wachtlijsten nergens anders terechtkunnen. Dorgelo zegt dat de jongeren eerder zijn doorverwezen naar daklozenopvang De Herberg in Zwolle.
We verwijzen jongeren niet door naar De Herberg
woordvoerder gemeente Kampen
De gemeente Kampen ontkent dit. "Dat de jongeren worden doorverwezen naar De Herberg, is niet aan de orde", reageert de gemeente in een mail. "Het bieden van beschermd wonen is een gemeentelijke taak, uitgevoerd door de centrum gemeente Zwolle. Wanneer inwoners een geldige indicatie voor beschermd wonen hebben, wordt er in de regio gekeken naar de meest passende zorgplek. De zorgplek dient wel te voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen."
"Wie een indicatie heeft voor beschermd wonen, en die meest passende zorgvorm heeft tijdelijk geen opname ruimte, dan wordt er binnen de regio gezocht naar alternatieven", aldus de gemeente. "Deze alternatieve zorgplekken worden geboden door aanbieders van beschermd wonen. Wanneer er een spoedplek nodig is, zal deze plek altijd gezocht en gevonden worden bij aanbieders van beschermd wonen en niet bij de maatschappelijke opvang De Herberg."

"Niet handig"

Dat ondernemer Dorgelo de jongeren begeleide en beschermde woonruimte blijft bieden en daardoor financieel in de problemen komt, vindt de gemeente Kampen dus "niet handig". Het is volgens de gemeente ook niet nodig om als zorgaanbieder zorg te verlenen terwijl daar geen geldige indicatie (lees persoonsgebonden budget, red.) aan ten grondslag ligt.
De vijf cliënten zijn tevreden met de zorg die IkZijnWij ze biedt en hebben helemaal geen zin om te moeten verhuizen. Om die reden stapten ze naar de rechtbank waar ze hun persoonsgebonden budgetten (pgb's) opeisten bij de gemeente Kampen.
Met een pgb kunnen ze namelijk zelf hun zorgaanbieder kiezen, in dit geval dus IkZijnWij. De gemeente verstrekte de jongeren tegen hun zin 'zorg in natura', maar IkZijnWij heeft op het gebied van begeleid en beschermd wonen geen contract met de gemeente, waardoor ze met deze regeling de zorg niet kunnen betalen aan Dorgelo.
Uitspraak rechter
De gemeente Kampen wacht de uitspraak van de rechter af. "Zowel wij als de GGD hebben in dit verhaal de juiste stappen gezet. Wanneer cliënten een afwijzing van een verzoek tot indicatie krijgen, heeft de cliënt de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Het is goed dat deze mogelijkheid er is, zodat een onafhankelijke partij er nog eens naar kan kijken."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.