nieuws

Vogelbescherming wil nog meer Natura 2000-gebieden in Overijssel

Het rapport van de Vogelbescherming
Het rapport van de Vogelbescherming © Jauke Boerdam
De Vogelbescherming en Sovon hebben de belangrijkste vogelgebieden van Nederland op een rij gezet. Daarbij is een aantal nieuwe gebieden in Overijssel aangewezen. Volgens de Vogelbescherming zou het Rijk deze locaties als Natura 2000-gebieden kunnen aanwijzen.
Overijssel heeft op dit moment 24 Natura 2000-gebieden. Deze zijn ooit aangewezen op basis van twee lijsten: de Vogel- of Habitatrichtlijn. In die lijsten staan gebieden waar planten en dieren leven die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Daarnaast is er een lijst met belangrijke vogelgebieden, zogenaamde IBA's (Important Bird Areas). Bijna alle IBA's in Nederland zijn tevens Natura 2000-gebieden. 

Overijssel

In dit onlangs verschenen rapport worden nieuwe IBA's aangedragen of gebieden die uitgebreid kunnen worden. In Overijssel zijn dat Slagharen-de Krim, het Reestdal en het Aamsveen. Daarnaast staan de Landgoederen Oldenzaal, de Lonnekerberg, het Lonnekerveld en het landgoed Singraven op de lijst als toekomstige kandidaat. "Het Rijk kan besluiten dat het Natura-2000 gebieden worden", zegt de Vogelbescherming.

Middelste bonte specht

Een beschermde vogel die in opkomst is in Twente is de middelste bonte specht. Vanwege deze vogel is het gebied tussen Oldenzaal en Singraven op de lijst gekomen. "We houden de komende twee, drie jaar in de gaten of de specht echt hier blijft en als dat zo is, kunnen we ook deze gebieden als IBA's aanwijzen", legt Marc van Roomen, van de Sovon Vogelonderzoek Nederland uit. "In Slagharen-De Krim zijn er veel watervogels die beschermde status hebben bijgekomen."

Stikstof

De Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van de stikstofdiscussie. Boeren die in of vlakbij deze gebieden actief zijn, moeten hun bedrijfsvoering veranderen of verplaatsen om de stikstofdepositie in deze gebieden te verlagen. De Commissie Remkes heeft op 25 september aangegeven dat er geen Natura 2000-gebieden geschrapt worden. 

Rapport

Het IBA rapport is ingediend bij het Rijk en daar wordt beslist of het Natura 2000-gebieden worden.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.