nieuws

Provinciale politiek steunt landelijk klimaatakkoord, wel zorgen over de uitvoering

Komen er meer windmolens in Overijssel bij?
Komen er meer windmolens in Overijssel bij? © RTV Oost / Rogier van den Berg
De Provinciale Staten van Overijssel steunen het landelijke Klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincie zich gaat inzetten om de uitstoot van broeikasgassen binnen tien jaar tijd te halveren ten opzichte van 1990.
De doelstelling vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs dat vier jaar geleden door 192 landen werd ondertekend. Belangrijkste doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden.

Om dat doel te bereiken moet veel meer energie opgewerkt worden door zon en wind. Aan de provincies wordt gevraagd om ruimte te maken voor 35TWh aan zon- en windenergie. Op basis van de huidige techniek betekent dat 532 vierkante kilometer aan zonneparken of 4.667 nieuwe windmolens. 

Energiebesparing 
Verder moeten ongeveer 1,5 miljoen huizen energiezuiniger worden en moet de provincie het elektrisch rijden en fietsgebruik flink stimuleren. Ook landbouw en industrie moeten forse maatregelen nemen. 

Met de steun van het Klimaatakkoord verliest de provincie volgens de huidige afspraken regie en zeggenschap op het moment dat doelstellingen niet gehaald worden. Het Rijk kan dan besluiten de provincie te dwingen om maatregelen te nemen, zoals de bouw van wind- en zonneparken.

'Grootheidswaanzin’ 
PVV en FvD zijn de enige partijen in Overijssel die het Klimaatakkoord niet steunen. PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer vraagt zich af waar het gezonde verstand bij de politiek is gebleven. "Bestuurders lijken volkomen losgeslagen van de echte wereld", aldus Veltmeijer. "Ze denken de temperatuur te kunnen beïnvloeden in eigen land, ja, zelfs in de wereld. Wat een grootheidswaanzin!"

PVV en FvD zijn bang dat de maatregelen burgers hard treft in hun portemonnee. Andreas Bakir (FvD) rekent de politiek voor dat de energietransitie de burgers van Overijssel 180 miljard euro gaat kosten. "En het gaat om 30 tot 80 duizend euro per huishouden", aldus Bakir. "Alle burgers moeten kromliggen voor deze symboolpolitiek. Er wordt voor veel geld een oplossing gezocht voor iets dat geen probleem is."

Regierol provincie 
CDA, VVD en SP maken zich, ondanks steun voor het akkoord, ook zorgen over de gevolgen voor de inwoners van Overijssel. CDA en VVD willen daarom dat met het Rijk nieuwe afspraken worden gemaakt over de regierol van de provincie. "Ook bij het niet halen van de taakstelling, moet de provincie alsnog de regie te behouden om de opgelegde verplichting zoveel mogelijk zacht te laten landen bij de inwoners van Overijssel", aldus VVD-Statenlid Koolhaas.

Koolhaas benadrukt dat de maatregelen van het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar moeten blijven voor de Overijsselaars. De SP wil garantie dat de woonlasten voor burgers niet omhooggaan na uitvoering van het Klimaatakkoord.

‘Hard werken’ 
Gedeputeerde Tijs de Bree benadrukt dat de provincie al veel plannen uitvoert in lijn van het Klimaatakkoord. "Uitvoering van het akkoord betekent niet dat we meteen allemaal nieuwe dingen gaan doen. Maar ik ontken niet dat het desondanks hard werken wordt voor ons allemaal."
"Tegelijk staan we allemaal aan de lat om er een succes van te maken." De Bree wijst er verder op dat er tal van financiële regelingen komen om mensen te helpen bij het treffen van maatregelen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.