nieuws

Gaan de hoogspanningsleidingen in Almelo, Enschede, Deventer en Raalte eindelijk de grond in?

Een hoogspanningsmast in Raalte
Een hoogspanningsmast in Raalte © RTV Oost
Hoogspanningsleidingen in de gemeenten Almelo, Enschede, Deventer en Raalte worden mogelijk ondergronds gebracht. De provincie Overijssel is hierover met de betrokken gemeenten in gesprek en wil medewerking verlenen als de gemeenten zelf het voortouw nemen en vijftig procent van de kosten dragen. Ook moeten de Provinciale Staten nog akkoord gaan.
Het gaat in de vier gemeenten om hoogspanningsleidingen die door bewoond gebied lopen. Hoewel wetenschappers geen eenduidige conclusie trekken, zijn er volgens de provincie signalen dat het wonen onder of vlak bij hoogspanningsleidingen tot gezondheidsproblemen kan leiden.
Deze problemen zijn voor Overijssel met name bekend in Almelo, Enschede, Deventer en Raalte.

Andere voordelen

De provincie en netwerkbeheerder TenneT willen uit voorzorg meewerken aan het verplaatsen of ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in deze gemeenten.
"Daarnaast brengt het verleggen van leidingen ook andere voordelen met zich mee", legt gedeputeerde Tijs de Bree uit. Zo worden plekken waar de leidingen ondergronds zijn gebracht aantrekkelijker om te wonen en verbetert de sociale kwaliteit, de leefbaarheid in dat gebied.

Serieuze plannen

Gedeputeerde De Bree: "We zijn hierover al enige tijd in gesprek met de betreffende gemeenten. Het feit dat wij onder voorwaarden mee willen werken, maakt het mogelijk om in de gemeenten serieus te gaan kijken naar de zogeheten verkabeling van deze leidingen."
Het is nu aan de gemeenten om al dan niet met uitgewerkte plannen te komen. Zij moeten daarvoor zelf voldoende middelen vrij willen maken. Daarnaast moet de medewerking van de provincie ook nog goedgekeurd worden door de Provinciale Staten.
Sinds 2018 is het voor gemeenten en provincies mogelijk, door een verandering in de wet Voortgang Energie Transitie ('wet VET'), om zelf te kiezen voor een verplaatsing van hoogspanningsleidingen of ze ondergronds te brengen. Voorheen waren zij hiervoor afhankelijk van netwerkbeheerder TenneT. Op basis van de nieuwe regeling wordt 80 procent van de kosten door netbeheerder TenneT betaald, het resterende deel komt voor rekening van gemeenten en provincies. De provincie Overijssel wil dat Almelo, Enschede, Deventer en Raalte van het overgebleven deel de helft betalen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.