nieuws

Natuurgebied Engbertsdijksvenen krijgt 7 miljoen euro Europese subsidie

Europese subsidie voor herstel hoogveen in Engbertsdijksvenen
Europese subsidie voor herstel hoogveen in Engbertsdijksvenen © Provincie Overijssel
Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer hebben vandaag een overeenkomst getekend voor het duurzaam herstel van hoogveen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Het project wordt financieel ondersteund met een Europese subsidie van zeven miljoen euro.
Het gaat om bijdrage uit het LIFE fonds van de Europese Commissie voor natuurbescherming. Hoogveen slaat CO2 op en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het klimaat.

Natura 2000

Hoogveengebieden, zoals de Engbertsdijksvenen, zijn uniek in Europa. Dit natuurtype biedt kansen voor een bijzondere variatie in planten en dieren. Om die reden is de Engbertsdijksvenen een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de biodiversiteit te behouden en herstellen, zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt.
De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Nederland waar het mogelijk is om het hoogveensysteem in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hiermee komen jaarlijks minder broeikasgassen vrij en kan er CO2 worden vastgelegd. Het veengebied kan een hoeveelheid CO2 opnemen die vergelijkbaar is aan de uitstoot van 1 miljoen auto’s die op benzine rijden.

Hoge waterstand

"Vooral het vasthouden van regenwater en het realiseren van een constant hoge waterstand in het veengebied zijn belangrijk”, vertelt Herman Brink, provinciehoofd Overijssel bij Staatsbosbeheer.
Dat het project liefst zeven miljoen euro subsidie krijgt van het LIFE programma van de Europese Commissie, is bijzonder. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel: "De Europese meerwaarde voor kennisontwikkeling en –uitwisseling was doorslaggevend voor de toekenning van deze subsidie voor de Engbertsdijksvenen. We doen in dit gebied waardevolle kennis op over onder meer de werking van hoogveen, CO2-opslag en hydrologische oplossingen. De financiële steun maakt het mogelijk om de maatregelen in het natuurgebied op een robuuste manier vorm te geven. Het mooie van dit project is ook dat we met verschillende partijen samenwerken en dat LTO Noord trekker van het project is."
De werkzaamheden starten begin volgend jaar en zijn een vervolg op de natuurherstelmaatregelen die nu al worden uitgevoerd in de Engbertsdijksvenen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.